Annonse
Finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringen smører økonomien med 2,9 prosent av oljefondet

Veksten kommer raskere i norsk økonomi, og regjeringen foreslår å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2018 – det samme som i fjor.

Annonse
Rogalandsavis

Oljepengebruken er litt under grensen som regjeringen har satt på 3,0 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland, populært omtalt som oljefondet.

Veksten i norsk økonomi anslås til å øke til 2,5 prosent neste år (BNP for Fastlands-Norge). Det er en oppgang fra et anslag på 2,0 prosent for i år, og opp fra 1,0 prosent i fjor.

Regjeringen presenterte nøkkeltall fra sitt forslag for neste års statsbudsjett klokka 8 torsdag morgen. Resten av statsbudsjett-forslaget legges fram klokken 10.00.

Nedgangen over

Regjeringen slår fast at det går bedre med norsk økonomi enn tidligere ventet. Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over, fastslår regjeringen.

– Oppsvinget i norsk økonomi er kommet raskere enn ventet, og anslaget for den økonomiske veksten for inneværende år er justert markert opp. Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend, ifølge pressemeldingen fra Finansdepartementet torsdag morgen.

Regjeringen mener videre at arbeidsmarkedet er i bedring. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet. Arbeidsledigheten (AKU-nivå) anslås å gå ned fra 4,3 prosent i år til 4,0 prosent i løpet av neste år.

Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2018.

– Rimelig tilpasset

Statsbudsjettet for neste år ser ut til å være rimelig balansert, mener seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets. 

– Budsjettet er innenfor det man må kunne kalle et rimelig tilpasset budsjett, sier Aamdal til NTB.

Finansdepartementet kunngjorde torsdag morgen nøkkeltallene i budsjettet for 2018. Det viser at regjeringen har lagt seg litt under sin egen grense på 3 prosent for bruk av oljepenger med 2,9 prosent.

Samtidig anslår regjeringen en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent.

– Det er litt høyere enn nomalveksten, og isolert sett burde man da ha brukt litt mindre oljepenger. Regjeringen vil bruke mer penger neste år enn i år, og litt mer enn økonomien tilsier, sier Aamdal.

Samtidig peker han på at regelen er retningsgivende for oljepengebruken.

– I utgangspunktet ser det ut som om budsjettet er rimelig tilpasset økonomien generelt og i tråd med det Norges Bank la til grunn i sin siste pengepolitikkrapport. Utslagene på renter og valuta burde bli ganske moderate, og det er heller ingen grunn til å tro at kronekursen vil gå opp, sier Aamdal.

 

Annonse