Illustrasjonsfoto: Roy Storvik

Regjeringen sier ja til økt bomavgift mot luftforurensning

Regjeringen vil gi Oslo og andre byer lov til å ta høyere bomavgift for mer miljøskadelige biler enn de som forurenser mindre.

Samferdselsdepartementet la onsdag fram forslag til lovendringer som gjør det mulig å øke bomavgiftene for kjøretøy som bidrar til helseskadelig luftforurensning.

– Vi gjennomfører endringer i lovverket i tråd med føringer fra Stortinget og ønskene fra de store byene. Endringene i regelverket åpner for at bomtakstene kan differensieres basert på kjøretøyenes miljøegenskaper, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Han legger fram et forslag til endring i veiloven som også gjør det mulig å differensiere bompengene etter tid på døgnet. Forslagene gjelder bompengedifferensiering hele året.

– Det er bra at dette kommer på plass. Det gjør at vi kan få innført de nye bompengesatsene som Oslo og Akershus ble enige om i fjor sommer, sier Daniel Rees (MDG), byrådssekretær for miljø og samferdsel i Oslo.

Han påpeker at det er viktig for Oslo å få redusert den helseskadelige luftforurensningen og gjøre det mer lønnsomt å velge miljøvennlige biler og lastebiler.

Et annet forslag om å gi kommuner mulighet til å øke bompengene på dager med akutt høy luftforurensing, er tidligere sendt på høring.