Siri Martinsen, som er leder i dyrevernsorganisasjonen Noah, er forarget over statsbudsjettet.

Regjeringen kutter all støtte til frivillig dyrevern

Regjeringen ønsker å kutte støtten til frivillige dyrevernsorganisasjoner, samtidig som pelsnæringen tildeles 2 millioner. Det skaper reaksjoner.

Regjeringen ønsker å kutte all statsstøtte til frivillige organisasjoner innen landbruks- og matområdet. Frivillige organisasjoner bør drives selvstendig og ikke være avhengig av støtte fra staten, sier regjeringen i sitt budsjettforslag.

Samtidig vil regjeringen gi 2 millioner kroner til pelsnæringen, spesifikt til et dyrevelferdsprogram for mink.

LES OGSÅ: – 200 mill. til Fornybar er en flopp

Reagerer sterkt

– Det er en skandaløs prioritering. Landbruksministeren forsøker å kneble pelsdebatten. samtidig som han gir 2 millioner kroner til pelsnæringen for at de skal pusse fasaden, sier leder i NOAH- for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

NOAH har fått støtte i to år etter at initiativ fra MDG og Venstre ga gjennomslag. Nå er de blant organisasjonene som kan miste statsstøtten.

LES OGSÅ: Arkeologisk-nei svekker bevaring av funn

Flere rammes

Totalt vil 33 frivillige organisasjoner innen landbruks- og matområdet rammes. Listen inkluderer Kvinner i skogbruket, Natur og Ungdom, OIKOS – Økologiske Norge og Norges Bygdeungdomslag.

– Vi kan ikke akseptere Landbruks- og Matdepartementets forslag om å fjerne støtten til organisasjoner. Disse organisasjonene er viktige bidragsytere inn i den store debatten om utviklingen av jord- og skogbruk i Norge, sier Norsk Bonde- og Småbrukarlags leder Merete Furuberg.

LES OGSÅ: Bevilger 185 millioner til idrettsanlegg