Regjeringen innfører nullvisjon for selvmord

Regjeringen planlegger blant annet å gjennomføre folkeopplysningskampanjer for å forhindre selvmord. Målet: At ingen nordmenn skal ta sitt eget liv.

Det kommer fram i regjeringens nye handlingsplan for forebygging av selvmo rd , som presenterer strategien for arbeidet fram til 2025. Den ble lansert torsdag, på verdensdagen for forebygging av selvmord.

– Hver eneste gang et menneske tar sitt eget liv, er det en stor tragedie. For ham eller henne som opplevde livet så tungt og mørkt at det framsto som en løsning å forlate det, og for familie og venner som står tilbake i sjokk og sorg, sa statsminister Erna Solberg (H) under sin innledning i forbindelse med lanseringen.

LES OGSÅ: Cruiseskipene skal flyttes ut av Vågen

Nullvisjon

Statsministeren sier at selvmord er et folkehelseproblem og et stort samfunnsproblem. I snitt har mellom 500 og 600 nordmenn tatt sitt eget liv de siste årene. I 2018 var tallet 674. Det er flest menn som tar sitt eget liv.

– Derfor innfører vi nå nullvisjon for selvmord i Norge. Vi må gjøre mer for å forebygge selvmord og jobbe ut fra at vi ikke har noen å miste, sier Solberg.

– Arbeidet for å forebygge selvmord hører hjemme i alle sektorer. Det viktigste forebyggende arbeidet skjer i andre sektorer enn helse. Inkluderende lokalsamfunn, trygge arbeidsplasser og barnehager og skoler der alle barn blir sett og hørt, er viktig for at vi skal trives og ha det bra. Nullvisjonen understreker vårt felles ansvar i arbeidet med å forebygge selvmord, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

LES OGSÅ: Stoltenberg redd for at folk ikke orker mer smittevern

Seks overordnede mål

Regjeringen har utarbeidet seks mål som nye tiltak skal rettes etter:

1: Systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet

2: Trygg kommunikasjon om selvmord

3: Begrenset tilgang til metode for selvmord

4: God hjelp og gode behandlingsforløp for mennesker i selvmordsrisiko

5: Umiddelbar og langvarig oppfølging av etterlatte etter selvmord

6: Bedre forekomsttall, økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging

Blant tiltakene som skal innføres, er tiltak for å sikre tryggere nettbruk for barn og unge, bedret tilgang til lavterskeltilbud, bedre informasjon om forebygging av selvmord og etablering av et nasjonalt forum for forebygging av selvmord, med et tilhørende direktoratssamarbeid.

Kartlegging av alle selvmord

I tillegg skal det gjennomføres en pilot for å finne ut hvordan man kan kartlegge hvert enkelt selvmord.

Målet er å kartlegge alle selvmord i Norge, for å bedre finne ut hva som skjedde og hva som kunne blitt gjort for å forhindre det.

Også jernbanespor, bruer og andre utsatte områder som kan være åsted for impulsive selvmord, skal sikres bedre.