Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp)

Refser småpartiene for olje-nei

Oljeminister Terje Søviknes mener det er et problem når småpartiene Venstre, KrF og SV overkjører de store partiene i oljepolitikken.

Av Stian Fyen, ANB

– Velgerne i Norge har gjennom flere stortingsvalg gitt partier som ønsker en konsekvensutredning og en mulighet for å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja et flertall. Når dette flertallet ikke materialiserer seg gjennom stortingsvedtak, mener jeg det er en demokratisk utfordring for Norge. Vi er et flertallsdemokrati.

Det sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Tirsdag holdt han en innledning på LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger. Der møtte han 200 tillitsvalgte fra petroleumsindustrien og leverandørindustrien til debatt.

Salen var særlig opptatt av to saker der de mente statsråden ikke har levert. Søviknes fikk refs for kuttet i karbonfangst og lagring, og for å ikke ha satt i gang petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

LoVeSe

I mange år har Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ment at myndighetene bør konsekvensutrede disse områdene for olje- og gassleting. Men i forhandlinger om regjeringsplattformer og samarbeidsavtaler har alltid SV, Venstre og KrF satt ned foten, til Søviknes' store frustrasjon.

– Hadde det bare vært opp til dere og meg, hadde vi vært i gang for lenge siden. Det er litt pinlig. Reelt sett er det et stort flertall på Stortinget for å komme i gang. Men nå får vi bare avvente forhandlingene med Venstre om regjeringsplattformen før vi konkluderer. For min del mener jeg det er et demokratisk problem for Norge at vi ikke kommer videre, sa Søviknes fra scenen.

Lederen i forbundet Industri Energi, Frode Alfheim, som arrangerer konferansen i Stavanger, har tatt til orde for at de store partiene bør samle seg om et bredt forlik om disse petroleumsområdene og overkjøre småpartiene på Stortinget. Dette for å skape langsiktige og stabile rammevilkår for en industri som ligger nede.

Men det tror Søviknes blir vanskelig.

– Det er vanskelig å plukke ut enkeltsaker og si at det skal holdes utenfor regjeringsplattformer eller samarbeidsavtaler. Nå må vi ha respekt for prosessene og samtalene som for øyeblikket pågår mellom Frp, Høyre og Venstre, sier han.

Fastlandsindustrien

Forbundsleder Alfheim poengterer at det sannsynligvis er mulig å gjøre store funn som kan gi nye feltutbygginger i de omstridte områdene.

- Det vil både gi mer olje og gass som gir mer aktivitet, men sikrer også at staten får viktige inntekter fra denne næringen fra 2025 og framover. I tillegg kommer feltutbygginger som holder oppe investeringene i norsk fastlandsindustri og sikrer sysselsetting i den landbaserte industrien. Forsvinner disse investeringene, er det ingen andre næringer som på lang sikt er i stand til å komme inn og overta verdiskapingen, sier Alfheim.

Små marginer

Søviknes var i sitt innlegg svært opptatt av å tegne et optimistisk bilde av framtiden til norsk olje og gass. Samtidig var han tydelig på at gullalderen er over. Fra nå av må oljeindustrien belage seg på å måtte jage marginer på samme måte som resten av industrien allerede har gjort i flere tiår.

– Man er nødt til å sikre en sunn avkastning med lavere oljepris. Det er prisen vi ligger på nå, og mest sannsynlig vil ligge på i overskuelig framtid. Det å ha en jojo-aktivitet i bransjen tror jeg ikke er sunt for noen, sier han. (ANB)