Refser Ferde etter rabatt- og fakturarot med bomringene

Lokale ordførere raser over rabatt- og fakturarot til bom-bilister og manglende informasjon fra innkrever Ferde.

Aftenbladet brakte onsdag et intervju med Ferde-direktør Trond Juvik. Han opplyste at selskapet har stoppet utsendelse av fakturaer, og selskapet kan ikke garantere at de 20.000 fakturaene som er sendt ut er korrekte. Problemet er at noen bilister ikke har fått registrert tidlige passeringer i bomringene (før 07.00 og 15.00). Dermed er de uriktig blitt fakturert for rushtidsavgift. Politikerne i styringsgruppen for Bymiljøpakken er ikke blitt informert om svikten utenom i Aftenbladet, og daglig leder Stine Haave i Bymiljøpakken opplyste i gårsdagens møte at hun heller ikke er blitt informert av Ferde.

– Dette er helt uakseptabelt. Ferde overrasker meg, vi må få vite hva som ikke fungerer, og så må det rettes opp i, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) til RA.

– Hvis bombrikken eller bilens registreringsnummer ikke blir registrert ved den første passeringen, så kan dette skje. Problemet er timeregelen. Systemene Statens vegvesen har håndterer ikke timeregelen, når ikke den første passeringen blir registrert. Dette har vi varslet både Vegdirektoratet og styringsgruppen om gang etter gang etter gang siden mars, uten å bli hørt. Derfor burde ikke dette være noen overraskelse for politikerne, sier Juvik til Aftenbladet.

Får frist til mandag

Styringsgruppen ville i utgangspunktet forlange informasjon fra Ferde om situasjon, løsning og framdrift i løpet av gårsdagens maratonmøte, men etterkom vegdirektør

Terje Moe Gustavsens oppfordring om å gi bominnkrever Ferde frist til mandag og nytt møte.

Juviks antydninger om at situasjonen ikke bør være noen overraskelse for politikerne, ble slett ikke tatt imot godt.

– Vi blir nesten litt latterliggjort, utbrøt Sandnes-ordfører Stanley Wirak (A) i møtet.

– Svekker omdømmet

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) sa at de tidligere hadde fått forsikringer om at Ferde hadde kontroll.

– Likevel viser det seg at det er utfordringer. Dette er med på å svekke omdømmet og legitimiteten, sa hun.

Både Wirak og Sagen Helgø åpner for å legge rushtidsavgiften på is hvis Ferde og selskapets leverandører ikke får orden på situasjonen.

– Flat takst kan fort bli resultatet hvis vi ikke får en løsning, sier Sagen Helgø til RA.

– Hvis problemene kommer av rushtidsavgiften, må vi vurdere den, sier Wirak.

Rushtidsavgiften virker

Styringsgruppen fikk også lagt på bordet tall som viser en nedgang på biltrafikken i bomringene på 7 prosent totalt sett for november. Rushtidsavgiften gir mindre inntekter enn beregnet, og inntektene svikter i oktober. Elbilandelen er dessuten høy, så halv bomavgift for elbilister lurer i kulissene. Økt nedbetalingstid og generelt økt takst hele døgnet kan også være et alternativ. 

– Rushtidsavgiften virker, og det får økonomiske konsekvenser. To ting står fast: Målet om nullvekst (i biltrafikken) og at inntektene må stemme overens med utgiftene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Samferdselsprosjekter tidligere kalkulert til 32 milliarder kroner ligger i potten for Nord-Jærens del.