– Redd Skurvedalen

Naturvernforbundet kjemper for at ett av de siste uberørte vassdragene i fylket ikke skal bygges ut med vannkraftverk. Se video!

Følg RA på Facebook og Twitter!

Tirsdag skal Naturvernforbundet i Rogaland på befaring i Skurvedalen sammen med representanter fra Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet. Dalen mellom Songesand og Bratteli er en viktig del av området som vil utgjøre Preikestolen nasjonalpark, og både naturvernorganisasjoner og friluftsorganisasjoner kjemper nå for å redde vassdraget fra utbyggingen av Songesand kraftverk.

– Rogaland er det største vannkraftfylket i Norge, med en relativt lav andel vernede vassdrag, sier Erik Thoring, daglig leder i Naturvernforbundet Rogaland. 

LES OGSÅ: Samlet seg for mer skogvern

Hele 77 prosent av den potensielle vasskraften i Rogaland er utbygd. Erik Thoring mener det er meningsløst å bygge ut enda ett vassdrag.

– Det bygges kraftverk og tildeles konsesjoner støtt og stadig. Skurvedalen er en vesentlig del av det som kan bli Preikestolen nasjonalpark. Det ville vært et historisk feilgrep å gi byggetillatelse her.

Politisk støtte

Thoring er imidlertid optimist før tirsdagens befaring. Han sier Naturvernforbundet har bred støtte fra politisk hold.

LES OGSÅ: Full gass i norske utslipp

– Det er sjelden vi får støtte i denne type saker, men i fylkesutvalget var det hele 11 stemmer mot utbygging og kun fire stemmer for, sier han.

I Forsand kommune vil nok saken forløpe litt annerledes når den skal behandles politisk.

– Forsand kommune er elveeier, så de har økonomiske interesser i saken. Jeg føler likevel at vi har solid ryggdekning og jeg er absolutt optimist. Samtlige naturvern- og friluftsorganisasjoner står bak denne aksjonen, og Olje- og energidepartementet er veldig klar over at vi vil verne området, sier Thoring.

– En vakker dal

Naturvernforbundet sendte en klage på vedtaket om å tillate utbygging av Songesand kraftverk i oktober i fjor.

LES OGSÅ: Må redde miljøet med forbud

– Skurvedalen er en vakker dal, og ett av de siste urørte vassdragene vi har igjen. Verdien av vassdraget blir sterkt redusert ved en utbygging. Slik jeg ser det, er det helt meningsløst å gi tillatelse til enda et kraftverk, all den tid det er overflod av kraft i Norge. Per i dag må vi eksportere for å få brukt opp alle kraftressursene våre, sier Thoring.

Dermed er det ifølge Naturvernforbundets fylkesleder ingenting som tilsier at Skurvedalen skal ofres.

– Jeg er veldig spent på utfallet av tirsdagens befaring, men som sagt, jeg er optimist, avslutter han.

LES OGSÅ: Skylles på sjøen