Jens Sverre Knutsen, distriktsrådsleder i HV-08, frykter at et svekket Heimevern vil gå ut over forsvarsstyrken og sikkerheten. FOTO: TONE HELENE OSKARSEN

Reagerer på HV-kutt

På landsbasis skal Heimevernet kuttes med 7000 mann, og i Rogaland og Agder forsvinner cirka halvparten av soldatene. Distriktsrådslederen for HV-08 reagerer, og mener det svekker beredskapen og reduserer sikkerheten.

Heimevernet skal etter all sannsynlighet kuttes med 7000 mann, og det er Rogaland og Agder-fylkene (HV-08) som får størsteparten av kuttene. 

– Det er snakk om nærmest en halvering av Heimevernet i Rogaland og Agder-fylkene, noe som er oppsiktsvekkende og skremmende den dagen det trengs sikring av objekt, sier Jens Sverre Knutsen, distriktsrådsleder for HV-08.

Skremmende

Han frykter et svekket Heimevern vil føre til en svekket forsvarsstyrke og at sikkerheten til både objekter og sivile vil bli redusert. I tillegg mener han et kutt i HV-08 vil gå hardest ut over distriktene.

– Vi må tegne et nytt kart, og det er en del områder som vil forsvinne. Det vil nok gå hardest ut over Haugaland, Ryfylke og Dalane, sier Knutsen. 

Han sier HV er en stor samarbeidspartner for kommunene, fylkeskommunen og politi i krisesituasjoner.

– Selv om jeg ikke tror vi er et krigsmål, trengs likevel HV. De er en god ressurs, og vi kan ikke sende ut Securitas ved en katastrofe fordi vi mangler HV-soldater, sier han.

– Jeg tror det er enighet om at faregraden er større enn tidligere, og da er det skremmende at sikkerheten blir redusert. Jeg ser ikke den økonomiske gevinsten, men jeg ser Norges samfunnsmessige tap, sier han. 

Først på plass

Det er fra før av bestemt at Sjøheimevernet (SHV) skal legges ned, og Tore Ellingsen, seniorkonsulent i HV-08, sier at bortfall av SHV fører til en svekkelse av HV-08 sin evne til å ha kontroll på objektene som ligger ved havet.

– HV-08 kommer fortsatt til å ha ambisjoner om å være de første på plass ved behov, uansett hvor mye distriktet reduseres, Men ambisjonsnivået på sivilt-militært samarbeid og støtte kommer til å måtte justeres, sier Ellingsen.

Eget og nært forsvar

Også stortingspolitiker Geir Pollestad (Sp) reagerer på svekkelsene på sør-vestlandet.

– Beredskapen blir stadig viktigere, sier Pollestad, som tror en krisesituasjon kan bli svært dramatisk uten nok HV-soldater.

– Jeg tror vi kan være ganske sikre på at noe kommer til å skje i Norge, uten at vi vet hva eller når. Derfor må vi være forberedt, og det å ha soldater som er trente og kjente i nærområdet er veldig viktig, sier Pollestad. 

Under Sps landsmøte, forteller Pollestad at partileder Trygve Slagsvold Vedum tok opp HV-kuttene, og om viktigheten av lokal beredskap. 

– Dersom det skjer et angrep eller ulykke, vil politiet være først, så HV, og deretter øvrig norsk forsvar. Vår trygghet er basert på at vi er en del av Nato, men fram til det trenger vi eget og nært forsvar.

– Senterpartiet ønsker å styrke Heimevernet, og vi er derfor opptatt av at prosessen med å rive det ned ikke skal få lov til å