Kari Raustein. Foto: Roy Storvik

Raustein melder seg ut av Frp

I en pressemelding sent onsdag kveld informerer Frp-politiker Kari Raustein om at hun har meldt seg ut av partiet.

Pressemeldingen ble sendt ut klokken 22.55 onsdag kveld og lyder i sin helhet:

«I forbindelse med at jeg har mottatt dokumentasjon på det som jeg lenge har hatt mistanke om, nemlig at medlemmer av min egen bystyregruppe, har motarbeidet meg i mitt virke i Stavanger-politikken, finner jeg ikke å kunne fortsette som politiker for Stavanger Frp.

Dette er en situasjon som har vedvart siden før valget i 2015 – altså over to år. Har forsøkt å nå frem i partiet for å søke løsninger både lokalt og sentralt i Frp, men opplever at partiet ikke har tatt situasjonen alvorlig.

Jeg har kommet til et punkt hvor jeg må tenke på min egen velferd og helse. Vi politikere må tåle mediapress, men når ens egne partikolleger motarbeider meg i mitt virke som politiker kan jeg ikke fortsette. Jeg ønsker ikke å fortsette å bli offentlig ydmyket av min egen bystyregruppe.

Jeg har med bakgrunn i dette valgt å sende melding til Frp sentralt, Frps fylkeleder og Frp Stavanger om at jeg fra dags dato ikke lenger er medlem i Frp.

Jeg vil imidlertid fullføre min periode som 1. vararepresentant til Stortinget, representant i Rogaland fylkesting og representant i Stavanger bystyre med tilhørende verv ut valgperioden som uavhengig medlem.»

Også Øyvind Raustein opplyser at han melder seg ut av Frp.

«Dette er en konklusjon som jeg ikke har tatt lett på og som er en følge av mange hendelser de to siste årene.

De fleste av disse er kjent gjennom media og handler vel så ofte om min kone, Kari Raustein, som om meg selv.

Jeg har representert Frp i Stavanger bystyre siden valget 2015 og velger fra nå av å sitte som uavhengig representant.

Jeg ønsker ikke å bli assosiert med det bystyregruppen til Stavanger Frp representerer.

Mitt etiske grunnsyn og mine moralske verdier er hovedårsaken til dette», skriver han i en separat pressemelding.

– Dumt

Kristoffer Sivertsen, leder i Stavanger Frp, har følgende kommentar til utmeldingene:

– Stavanger Frp tar til etterretning at de melder seg ut. Jeg synes det er dumt at de har kommet til den beslutningen. Jeg vil takke begge for at de har stått på for partiet og den jobben de har gjort. Vi kommer nå til å forholde oss til dem som uavhengige og håper vi kan samarbeide framover, sier Sivertsen til RA.

Han henviser til gruppeleder Christian Wedler for kommentarer knyttet til påstandene fra Raustein som omhandler bystyregruppen.

Kort tid etter det ble kjent at ekteparet Raustein meldte seg ut, ble det kjent at også partimedlemmene Finn og Else Berner meldte seg ut.

Om påstandene fra Finn og Else Berner sier Sivertsen at han ikke kjenner seg igjen. 

– Vi praktiserer åpenhet og behandler dette jevnlig på årsmøtet. Jeg skjønner ikke kritikken, sier han.