Rapport: Sikkerhet og personvern ikke godt nok ivaretatt i Smittestopp-appen

Sikkerheten og personvernet er ikke godt nok ivaretatt, fastslår ekspertgruppen som har sett på Smittestopp-appen. De kommer med flere anbefalinger.

Noen av anbefalingene fra gruppen er å fjerne data man ikke trenger, blant annet ved kortere lagringstid, vurdere en mer distribuert løsning og dele opp appen ut fra det todelte formålet – smittesporing og analyse, og gjøre det mulig å velge å delta kun for det ene formålet, heter det i regjeringens pressemelding.

– Denne rapporten er viktig i arbeidet med utviklingen av appen og for å rette opp feil og sårbarheter. Ekspertgruppens innspill vil bidra til å gjøre appen bedre og tryggere, sier helseminister Bent Høie (H).

Kort tid etter lanseringen 16. april hadde halvannen million nordmenn lastet ned appen. I slutten av april hadde Smittestopp 900.000 aktive brukere, men tallet har fortsatt å falle. 12. mai opplyste Folkehelseinstituttet at antall aktive brukere er 689.421.

Appen skal hjelpe med smittesporing og varsle brukeren om vedkommende har vært i nærheten av personer smittet av koronaviruset.

Folkehelseinstituttet vil komme med en ny plan for fremdriften av testingen av appen siden smittesituasjonen i Norge er annerledes nå enn for en måned siden. Den vil komme i løpet av neste uke.