Randaberg vil fjerne rushtidsavgiften og erstatte veisjefen med Tengesdal

Og bytte ut vegsjef Terje Moe Gusstavsen med fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF).

I torsdagens kommunestyremøte i Randaberg sier flertallet at de vil bytte ut vegsjef Terje Moe Gusstavsen med fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) som leder i styringsgruppa for Bymiljøpakken.

Randaberg vil også fjerne rushtidsavgiften. 

Det skriver Aftenbladet.

– Prinsipielt mente vi at styringsgruppen burde ledes politisk. Det er spesielt at en byråkrat, i dette tilfellet veidirektøren, leder en styringsgruppe der det sitter fem folkevalgte, skriver Enger til Aftenbladet.

Fellesforslag fra Frp, H, Ap, Sp, Krf og Hiim (Uavh).