På Folkeuniversitetet i Drammen følte jeg meg hjertelig velkommen fra første stund, skriver Ronja Vinneng. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Prosjektet «Resilient» bevilges 20 millioner kroner

Livsmestringsprosjektet har mottatt 20 millioner kroner Norges forskningsråd. "Resilient" sitt mål er å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen.

Universitetet i Stavanger (UiS) skriver i en artikkel på sin nettside at mange ungdommer opplever mer stress i hverdagen, og at mye av dette kan knyttes til krav de opplever i forbindelse med blant annet skolearbeid. Tall fra PISA-undersøkelsen viser også at flere ungdommer sier at det er vanskelig å bli kjent med andre, og at de føler seg ensomme.

Mari Rege er professor ved Handelshøyskolen ved UiS, og ifølge universitetets nettside sier hun at forskningsprosjektet har som mål å øke trivsel og motivasjon blant elevene i ungdomsskolen, ved å fremme sosial og emosjonell kompetanse. Elevene skal lære hva stress er, hvordan dette påvirker dem, og hvordan de kan mestre det på en god måte. 

– Dette vil kunne føre til at elevene mestrer skolerelatert stress bedre, samt stress de møter i livet ellers, sier Rege. 

20 millioner til forskning

«Resilient» har fått tildelt 20 millioner kroner fra Norges forskningsråds program FINNUT. 

– Dette er noe vi mener kan være nyttig for ungdom, og som kan hjelpe dem ved overgangen til ungdomsskolen og videre i skoleløpet. Skolen spiller en stadig større rolle når det kommer til stressrelaterte utfordringer, sier Edvin Bru til UiS. Han er professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger.

Prosjektperioden er på fem år, og forskerne håper å få med seg 100 lærere og elevene i deres klasserom. Dette betyr at opp mot 3000 elever vil bli spurt om å delta i forskningen fra høsten 2020. Halvparten av klassene vil få et undervisningsopplegg som kalles Robust.

– Vi er stolte over å ha fått disse midlene, så nå må vi også jobbe godt med dem slik at vi kan nå målet om å øke elevenes trivsel og motivasjon, sier professor Sigrun K. Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret til UiS.

Livsmestring på læreplanen

Når ny overordnet del av læreplanen trer i kraft er folkehelse og livsmestring satt inn som tverrfaglig tema.

Blant annet trekkes emner som verdivalg, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner inn under dette tverrfaglige temaet.

Bru håper at dette prosjektet og opplegget som utvikles rundt det, kan være med på å gi et godt og helhetlig innhold til dette temaet i læreplanen.

Lærerne som skal undervise i Robust vil få en videreutdanning som gir dem ferdigheter til å gjennomføre undervisningsopplegget med sine elever. 

– Dette er et opplegg som inneholder oppgaver og øvelser om sosiale relasjoner, egne følelser, problemløsning og diverse forhold som påvirker motivasjonen for skolearbeidet. Elevene vil få kunnskaper om egne reaksjoner, og ferdigheter til å løse problemer på ulike måter, forteller Bru.

Den viktige implementeringen

Hvordan denne type tiltak implementeres på skolen og av lærerne er helt avgjørende for effekten av tiltakene.

Implementering er prosessen hvor teorier, aktiviteter og strukturer blir tilpasset, konkretisert og innført til praksisfeltet. 

– Det går både på ledelse, kompetanse og organisasjonen som helhet. Når implementeringen blir gjort riktig, vil lærere og elever sitte igjen med en følelse av at dette var nyttig. Lærerne føler seg bedre kvalifisert og elevene blir mer robuste, sier Ertesvåg til UiS.  

"Resilient" bygger på pilotprosjekt

Prosjektet bygger på erfaringene fra et pilotprosjekt gjennomført i Bærum kommune skoleåret 2018-2019. Piloten har vært gjennomført på alle ungdomsskoler i kommunen, og lærerne er kurset i å gi elevene innsikt om blant annet følelsesregulering, problemløsning, sosial kompetanse, og sosialt ansvar.

«Resilient» er et samarbeid mellom Handelshøgskolen, Læringsmiljøsenteret, Jærskulen, Sandnes kommune, Stavanger kommune, i tillegg til eksterne samarbeidspartnere.