Professor Klaus Mohn ny rektor på UiS

Tar over som rektor ved Universitetet i Stavanger 1. august.

Styret ved Universitetet i Stavanger har i dag vedtatt å ansette Klaus Mohn (54) som rektor ved UiS fra 1. august 2019.

Det opplyser universitetet i en pressemelding torsdag.

Den kommende rektoren sier han vil sette fart og retning for UiS, i samarbeid med studenter og ansatte.

– Jeg har vokst opp sammen med UiS og sett den rivende utviklingen på nært hold, både fra utsiden og nå fra innsiden. Derfor har jeg ambisjoner på vegne av universitetet. Med en karriere i grensesnittet mellom akademia, næringsliv og samfunn, er jeg svært glad for denne flotte muligheten til å bruke kompetansen i en stor og meningsfylt ledergjerning, sier Mohn om sin nye jobb.

Brei bakgrunn

Mohn er i dag professor i petroleumsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Han er utdannet samfunnsøkonom, og har sin doktorgrad fra Universitetet i Stavanger. Han har også utdannelse i engelsk og historie.

Mohn har jobbet som forsker ved SSB og DNB Markets og hatt flere stillinger innenfor økonomi, finans, strategi og kommunikasjon i Statoil (nå Equinor), deriblant sjeføkonom i perioden 2009-2013.

Han har vært ansatt som professor i full stilling på UiS siden 2013.

Professor Mohn sitter også i to av regjeringens ekspertutvalg: ett som skal evaluere Mineralloven og ett som skal vurdere klimarisiko for den norske økonomien.

LES OGSÅ: Åtte vil bli rektor ved UiS

Enstemmig

Det var et enstemmig styre som valgte å tilby rektorstillingen til Mohn.

– Dette er en historisk dag, ved at vi har fått den første tilsatte rektoren for universitetet. Jeg er trygg på at nå vi har valgt den rette kandidaten til å videreutvikle UiS, sier nåværende rektor og styreleder Marit Boyesen.

Åtte kandidater

Seks interne og to eksterne kandidater søkte rektorstillingen ved Universitetet i Stavanger. Blant de åtte søkerne var to kvinner og seks menn.

De interne søkerne var:

* instituttleder Tor Hemmingsen
* prorektor Dag Husebø
* instituttleder Gro Johnsen
* professor Einar Marnburg
* professor Klaus Mohn
* dekan Elaine Munthe

Eksterne søkere:

* chief credit officer Thorbjørn Gaarder
* structural engineer Victor Rioboo.

Endrer ordning

Rektor ved UiS ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere en periode på fire år.

Bakgrunnen for jobbutlysningen er at UiS endrer ledelsesmodell fra valgt rektor til ansatt rektor med ekstern styreleder.

Endringen skjer 1. august 2019, og rektor blir da leder for universitetets samlede virksomhet.