Private aktører i eventmarkedet i Stavanger er bekymret for opprettelsen av et nytt selskap som skal selge arrangementer til Forum-området. Bildet er fra åpningen av ONS i 2014. FOTO: ROY STORVIK

Private bekymret for nytt Forum-selskap

Stavanger Forums nye satsing mot konferanse- og utstillingsmarkedet bekymrer private aktører, som advarer mot dobbeltkjøring med offentlige penger.

Ledere i Conventor, Scan One og Kulturkompaniet har skrevet e-post til næringssjef Tone Grindland i Stavanger kommune med bekymring for opprettelsen av Stavanger Forums datterselskap Forum Convention, og viser til at det nye selskapet slik lederne forstår det skal selge, planlegge og gjennomføre ulike arrangement i regionen.

LES OGSÅ: Slik skal Forum vinne kampen om konferansene

– Å bygge opp en ny aktør i stavangerregionen, basert delvis på offentlige midler, er ikke nødvendigvis samlet sett det beste alternativet, heter det i brevet.

Det er undertegnet av de daglige lederne Ole Petter Søllesvik i Kulturkompaniet AS, Sigrid-Helene Risa i Scan One og Torbjørn Olufsen i Conventor AS – sistnevnte signerer også som styremedlem i Region Stavanger, også en offentlig aktør i konferanse-, kongress- og arrangementsmarkedet gjennom Stavanger Convention Bureau.

– Selskap som Conventor, Scan One, Kulturkompaniet og andre vil da i større grad måtte søke kunder utenfor vår region. Vi tror ikke det er til det beste for regionen vår, argumenterer trioen i brevet.

Vil delta i strategi

Lederne hilser økt satsing på ulike typer arrangement velkommen, men er bekymret for å få en ny, offentlig aktør på banen.

Lederne for selskapene, som til sammen omsetter for mer enn 100 millioner kroner, ber om at de som kommersielle aktører får være deltakere i den strategiske prosessen, og ber om et møte.

Administrerende direktør Jan Hauge i Stavanger Forum mener bekymringen er ubegrunnet.

– Forum Convention skal kun selge, det skal ikke gjennomføre eller planlegge arrangementer. Hvis det også skulle planlegge og gjennomføre arrangement, hadde jeg forstått bekymringen, sier Hauge til RA.

Vil styrke de private

Han mener Forum Convention vil styrke posisjonen til private aktører.

– Convention skal kun selge de helt store kongressene og utstillingene, i hovedsak med Stavanger Forum som arrangementssted, alternativt i Folkehallene. Convention vil ikke være en konkurrent for Conventor, Scan One og Kulturkompaniet, tvert imot. Når selskapet henter arrangementer med 1000, kanskje opp mot 5000 deltakere, vil det også generere masse ekstra business for byens eventmarket, sier Hauge.

– Er det feil bruk av offentlige penger å bygge opp en ny organisasjon som skal utføre samme oppgaver som Region Stavanger allerede gjør?

– Region Stavanger har i dag én person på kongressmarkedet, én på arrangementsturisme og én researcher. Disse tre gjør en strålende jobb, men det er ikke tilstrekkelig for å fylle Stavanger Forum, sier Hauge.

Forum viktigst

Han viser også til at Region Stavanger har 15 kommuner å ta hensyn til i sitt arbeid, mens Forum-området naturlig nok vil være det viktigste for Stavanger kommune i denne satsingen.

– Stavanger kommune er veldig framoverlente, og vi har ikke tid til å vente. For hver måned som går, så taper vi salg. Vi vil fortsatt ha god dialog med Region Stavanger, vi sitter sammen her oppe i Forum-området, og har godt samarbeid, sier Hauge.

Deler ikke bekymring

Verken styrelederen i Region Stavanger eller næringssjefen i Stavanger deler bekymringen for Forum Convention.

Styreleder Karton Nilsen i Region Stavanger er positiv til opprettelsen.

– Det er fantastisk bra at vi får tilført ressurser til satsing på konferansemarkedet, sier Nilsen.

– Vil ikke det å bygge opp to organisasjoner som dels skal drive med samme oppgaver være en dobbeltkjøring og feil bruk av ressurser?

– Vi forutsetter at vi skal ha en samkjøring av ressursene, og regner med en dialog til beste for alle. Vi samarbeider nå, og både Stavanger Forum og Stavanger kommune er medlemmer i Region Stavanger.

– Forstår du bekymringen fra de private aktørene når Convention nå bygges opp?

– Ja, jeg ser den bekymringen, og dette er en problemstilling som har vært oppe til debatt en stund. Vi oppfordrer til dialog mellom Forum og eventbransjen, sier Nilsen til RA.

– Del av strategi

Næringssjef Tone Grindland i Stavanger kommune deler heller ikke bekymringen.

– Økt satsing på Forum er en del av en strategi bystyret i Stavanger har vedtatt, og Stavanger kommune har en arrangementsstrategi der vi er medeiere både i Stavanger Forum og Region Stavanger, sier Grindland, som viser til at Region Stavanger har en solid plattform og at styret i Forum Stavanger mener et datterselskap er en riktig satsing.