Posten bommer stygt når alle ulempene som følge av digitaliseringen veltes over på kundene deres, skriver Bjørn G. Sæbø. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Posten skal ikke fram

LEDER: Er meningen å gjøre Posten så dårlig at institusjonen like gjerne kan legges ned? spør Bjørn G. Sæbø i fredagslederen.

Den offentlige infrastrukturen som har definert moderne samfunn er i kraftig endring. De fleste har innfunnet seg med at Telenor har overtatt for Televerket og at fasttelefoner med ledning inn i veggen er døende teknologi. Og i stedet for at kommuner, fylker og staten betaler veibygging med våre skattepenger, finansieres dette også med stykkprisbetaling gjennom bompenger. Nå ser det også ut som om Posten er i ferd med å sykne hen i en alder av drøyt 370 år. At Posten gir opp å få fram brev til hver enkelt adressats postkasse, men krever at privatpersoner skal slå seg sammen for å sette opp stativ på dugnad, er et kraftig signal om overgivelse til de kommersielle kreftene.

De fleste av oss – ikke minst vi som jobber i mediene – har opplevd krymping av fysiske produkter og «gamle» løsninger som papiraviser og banker med betjent skranke. Utbredelsen av epost, digitale postkasser og andre tjenester på nettet, har redusert brevposten det siste tiåret. Før eller siden dør fasttelefonen, papiravisene vil gjerne komme en dag eller to i uken, men ingen har den eksakte datoen for når dette skjer. I mellomtiden sørger aviser, Telenor og bankene for at de «gamle» løsningene kan leve ved siden av de digitale. Inntektene er der fremdeles, samtidig som et samfunnsansvar tilsier at også den delen av befolkningen som foretrekker papiraviser og fasttelefoner skal inkluderes.

Posten bommer stygt når alle ulempene som følge av digitaliseringen veltes over på kundene deres. Oppsamling av poststativer på private husvegger har sine sider når det kommer til estetikk, sikkerhet og ikke minst hensynet til eldre og uføre. Mellom 2011 og 2015 betalte Posten 1,2 milliarder kroner i utbytte. Kan det være en idé for regjeringen å melke Posten for noe færre kroner og yte litt mer service, eller er meningen å gjøre Posten så dårlig at institusjonen like gjerne kan legges ned?