Positivt halvårsresultat for Sandnes Ulf

Selv om Sandnes Ulf har snudd minus til pluss, er driften av klubben fortsatt utfordrende. Stadionbyggingen gir likevel håp om en lysere økonomisk fremtid.

Følg RA Sporten på Facebook!

I 2017 leverte Sandnes Ulf et negativt driftsresultat på 952.000 kroner, som etter finanskostnader ble til  1,3 millioner. Et halvt år etter underskuddet ble presentert og tiltak iverksatt, kunne daglig leder Tom Rune Espedal onsdag legge frem et positivt resultat i første halvår på 585.000 kroner.

– Vi har levert et veldig bra resultat, men kan ikke friskmelde oss av den grunn. Friskmeldt blir du først når driften går godt i pluss, og selve driften av klubben er fortsatt utfordrende. Der er vi ikke helt i null, sier daglig leder Tom Rune Espedal i Sandnes Ulf til RA.

LES OGSÅ: Mener mer gjeld og ny stadion er løsningen

Stadion-effekten viser seg

Selv om Sandnes Ulf fortsatt er i rød sone hos Norges Fotballforbund viser klubbens prognoser at de kan løfte seg opp til gul sone i løpet av året. For å løftes av rød sone må klubben levere resultater i gul sone også ved neste innrapportering.

– Denne gang leverte vi en score tett opp mot 100, som sier at vi er godt innenfor gul sone og prognosene ut året tilsier at vi skal klare det. Det kommer penger inn til klubben, men vi kan ikke bruke mer penger på spillere og lønninger  av den grunn, forteller Espedal.

Hovedgrunnen til at Sandnes Ulf leverer grønne tall skyldes effektene av de nye stadionplanene.

– For å kunne bygge stadion har vi måtte hente inn egenkapital, som går direkte inn i klubben. Vi har også fått inn gaver til å bygge stadion, som går inn i regnskapet. Stadion skal gjøre klubben mer bærekraftig, og har allerede bidratt til å styrke egenkapitalen og klubbens soliditet, sier han.

LES OGSÅ: Tok første gravetak på ny arena

Teknologiske løsninger holder driftskostnadene nede

Gjennom å få sitt eget hjem, slipper Sandnes Ulf også å betale leieinntekter. Både i form av å leie stadion, men også for å leie treningstid for A-laget og breddeavdelingen.

– Med vårt eget hjem er vi heller ikke så sårbare for svingninger i sponsormarkedet og næringslivet, som jo er viktig for en klubb som vår. Du har et kommersielt produkt du kan selge, både med tanke på A-lagets kamper og andre ting du kan arrangere på stadion. I tillegg er det selvsagt enklere med tilgang på banekapasitet for alle klubbens lag, og da slipper vi å bruke penger på noe som ikke er vårt, sier han.

Espedal sier at de aldri vurderte gress på sin nye stadion, da de også må holde driftskostnadene på stadion nede.

– Vi tenker hele veien på hvordan vi kan holde driftskostnadene  nede, og samarbeider godt med Lyse med tanke på solcelleløsninger og led-flomlys blant annet. Vi ser på ulike styringssystemer vi skal bruke, og skal bruke så mye moderne teknologi vi kan for å holde driften så billig som mulig, sier Espedal om stadion som også vil generere inntekter.

LES OGSÅ: Viking nesten seks millioner i minus