Positiv til Stortingets sju vedtak om barselomsorg

– Nå trenger vi å få tall på bordet som viser at det faktisk skjer noe, sier Ketil Sørdal i Norsk Barnelegeforening.

I en serie artikler har Dagsavisen satt søkelys på mangelfullt tilbud før eller etter fødsel og et tilbud som varierer sterkt fra sted til sted.

Torsdag fattet Stortinget sju vedtak, med støtte fra Ap, Sp, SV, Krf, MDG og Rødt, der regjeringen blir bedt om å styrke barsel- og fødselsomsorgen og den kommunale jordmortjenesten.

Det var Senterpartiet og SV som fremmet forslagene i Stortinget, der regjeringen er også blitt bedt om å sikre at kort liggetid på sykehus skal være kvinnens eget ønske, vurdere å opprette en ny jordmorutdanning og kartlegge om følgetjenesten for gravide er tilstrekkelig utviklet og fungerende.

Les også: Det skal bli tryggere å føde

Positiv

Ketil Størdal i Norsk barnelegeforening er positiv til Stortingets sju vedtak. Han mener spesielt punktet om at Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen blir fulgt opp, er viktig.

– Det er ganske detaljerte faglige anbefalinger her med besøk av jordmor innen 1-3 dager etter hjemreise og helsesøster innen 7-10 dager. Vi forutsetter at helseforetak og kommunen samarbeider godt slik at det er en god sammenheng i omsorgen for nyfødte og barselkvinner.

Les også: Dobling i tidlige hjemreiser etter fødsel - sjekk din kommune

Utfordringer ved innsparinger

Størdal påpeker utfordringen med at behov for innsparing kan føre til kortere liggetid på sykehus, noe som kan skyve mer ansvar og kostnader over på kommunene.

– Det er viktig at den nyfødte og mødre ikke ramler mellom to stoler, nemlig sykehus og kommunal omsorg. Vi har et godt oppfølgingssystem for nyfødte i Norge med bedre nyfødthelse enn nesten noe annet land. Skal noe endres, må vi være sikre på at alternativet er minst like trygt som det vi har bygd opp i dag. Kvaliteten på kommunale tjenester og hjemmebesøk skal være like gode som dagens tilbud. Det at Stortinget nå pålegger regjeringen om å følge opp nasjonale retningslinjer, er et riktig dytt for å få det på plass. Nå trenger vi å få tall på bordet som viser at det faktisk skjer noe. 

Les også: Høie: – Uklokt å mene noe om kort liggetid

Jordmorutdanning viktig

Størdal mener det at Stortinget ber regjeringen om å opprette flere jordmorutdanninger, er viktig, men også at en eventuell kortere liggetid på sykehus skal være helsefaglig trygt og ikke økonomisk motivert. 

– Det er et behov for et robust beredskapssystem. Kommunale tjenester skal fungere i høytider. Derfor er det viktig at punkt nummer 6 ikke er motivert av innsparingsbehov, fordi kvaliteten på tjenestene er kjempeviktig og innsparinger må ikke gå først, sier Størdal. 

Han presiserer at dialogen mellom helsepersonell og den som har født er viktig.

– Mors ønske skal vektlegges, men i noen tilfeller er det hensyn som gjør at mor og barn må ligge mer enn det mor ønsker. Det kan hende at barnelegen ser faresignal som man er nødt å observere. Da kan man ikke imøtekomme ønske om å dra hjem tidlig. Det kan være ulike årsaker til det, men det hender man ser ting eller har mistanke om ting som må følges spesielt opp, avslutter han.

Les også: Overlege på nyfødtintensiv: – Utskrivning ned til seks timer på grensen til det uforsvarlige