SV har snudd og blitt et antibompengeparti i Stavanger. Snuoperasjoner kan av og til være fornuftige, mener Bjørn G. Sæbø. Foto: Lars Idar Waage

Politiske snuoperasjoner

LEDER: Verken bussvei eller ordinære bussruter i Stavanger vil bli finmaskede nok til at foreldres kjøring mellom barnehage, jobb og hjem kan erstattes, skriver Bjørn G. Sæbø i fredagslederen.

Det er ikke mye som er mer smertefullt for en politiker enn å snu i et politisk spørsmål. Kritikken mot en snuoperasjon vil være nådeløs og gjerne preget av karakteristikker som «vingling», «populistisk» og andre fyord. Stavanger Ap pådro seg nesten politisk tinnitus da lokallaget vraket bybaneplanene partiet hadde gått i spissen for, til heller å fronte bussveien. Det er menneskelig å stå på sitt og ville ha rett for enhver pris, selv når andre fakta og argumenter tårner seg opp. Derfor er det oppsiktsvekkende og samtidig betryggende at Stavanger SV har tatt en ekstrarunde om bompengene som skal finansiere mye av byvekstavtalen mellom staten, fylkeskommunen og kommunene på Nord-Jæren.

SV-snuoperasjonen setter fingeren på sentrale dilemmaer ved bompenger. Brukerbetaling kan være nødvendig for å få bygget veiene, tunnelene og sykkelstiene vi trenger, samtidig som bompenger eller køprising kan bidra til å redusere trafikken – slik det er gjort i Stockholm. Problemet er at bompenger er blitt løsningen på samtlige problemer og utfordringer samtidig. Kollektivtrafikk, trafikkreduksjoner, miljøtiltak og nye veiprosjekter hives i samme kurv, slik at avgiftsnivået nærmer seg en smertegrense. Bompengene vil fremdeles være for lave til at folk med god råd lar bilen stå, mens småbarnsfamilier med en krevende hverdagslogistikk, blir de store taperne. Verken bussvei eller ordinære bussruter i Stavanger kan bli finmaskede nok til at foreldres kjøring mellom barnehage, jobb og hjem kan erstattes.

Bilpartiet Frp har lenge hatt et monopol på bompengepolitikken, og de administrerer til og med en ordning de hevder de vil legge ned. SVs nye perspektiv kan tilføre andre og nødvendige argumenter. For eksempel om ikke prestisjeprosjekter som Rogfast kan være bomfinansierte, mens den ordinære byggingen av veier, sykkel- og gangstier og kollektivløsninger betales over skatteseddelen?