Det blir fem ganger så dyrt å passere bomringen i Oslo på dager med høy luftforurensning.

Politikere, vi må snakke om bompenger

DEBATT: Tesla-Leif med 15.000 kroner måneden i bilbidrag fra jobb er upåvirket, mens aleneforeldre, innvandrere, pensjonister og andre lavinntektsgrupper risikerer økonomisk kollaps, skriver Lola Petterson i sitt debattinnlegg.

Av Lola Petterson

Det begynner av naturlige årsaker med bypakken og kommuneplanen og vet dere hva? Majoriteten av folket syns garantert de er bra. Vi vil ha grøntområder, gode kollektivtilbud, trygge sykkelbaner, bedre miljø, gode oppvekstvilkår og hvem har ikke drømt om en liten kolonihage å dyrke sine egne gulrøtter på?

Vi er heller ikke helt dumme i hodet, selv om dere gjerne vil behandle oss som mindre vitende som ikke vet vårt eget beste. Vi vet at disse tingene koster og de fleste er villige å betale for det.

Det vi ikke vil, er at denne betalingen skal skje på en så urettferdig måte som med bompenger. Kommunen skal utjevne økonomiske ulikheter – ikke øke dem og være grunnen til dem.
Øke inntektsskatten – senk deres egen lønn – flytte kommunevirksomhet til steder med lave leiepriser – kutte ut unødvendige utgifter – la vær å kjøp kunst i fem år – hva som helst som ikke slår så vanvittig urettferdig ut.

Og kjære politiker – dette er viktig og mulig det kommer som en overraskelse for dere, men dere begynner i feil ende.
Tvert imot hva dere tror, så er det mange som gjerne reiser kollektivt, men forutsetningene for det er ikke til stede. Ganddal togstasjon er et bra eksempel, der folk ender opp med å ta bilen til jobb på grunn av manglende parkering. To av bussholdeplassene ved stasjonen har ingen busskur som beskytter mot regn og blåst. Fulle tog som tvinger folk til å stå er ikke heller attraktivt og sånn er det allerede i dag, uten bomring.

Min personlige erfaring er at busstilbudet er mangelfullt, men jeg vet at mange er misfornøyde både når det gjelder ruter og punktlighet, og jeg vet og at bussførere har et av de mest utsatte yrkene når det kommer til vold og trusler. Buss er veldig lite attraktivt som det er i dag.

Mange vil gjerne sykle. Sykkelbanen dere planlegger mellom Sandnes og Stavanger blir sikkert greit for kondomfolkene, men det er den andre syklingen som er den viktigste å ta grep for. Barn er statistisk overrepresenterte i sykkelulykker og de fleste dødsulykkene skjer i 50-soner. Dere vil at 80 prosent av barna skal sykle til skolen – se da først til at det finnes trygge sykkelveier for dem. Deretter kan dere se til de voksne.

Jeg vet at dere opererer med kostnader for «statistiske liv» – vi som lever de livene gjør det ikke. Økt sykling leder til økte antall sykkelulykker.

Deres politikk med bomringene tvinger folk ut til tog, sykkelveier og busser som ikke er klare for det. Dere tar vekk en transportmetode uten å ha tilrettelagt for andre. Det er ikke rett på noen måte.

Se til at det bygges innfartsparkeringer til både buss og tog, få NSB til å koble på ekstra togvogner når det trengs, få gang på togstasjonen på Lura, forbedre busstilbudet med flere ruter (ikke svindyre og dumme bussveier – vi vil ikke ha dem) og busskur som beskytter mot norsk vær, bygg trygge sykkelveier i 50- og 60-sonene der de fleste dødsulykkene skjer og voila – der har dere det. Folk som reiser kollektivt og sykler av egen fri vilje.

Da oppnår dere målene i klimaforliket. Det dere ikke får, er mange milliarder til idiotiske og ineffektive skryteprosjekt og vet dere hva – det er vi som stemte på dere ganske fornøyde med.
Bomringene er ikke aktuelle på noen måte, så pust dypt, les fjellvettregel nr. 8, glem prestisjen og innse at vi faktisk ønsker det samme som dere og er villige å betale for det.

Det er opp til dere å ta betalt på en grei måte – ikke via regressive skatt der Tesla-Leif med 15.000 kroner måneden i bilbidrag fra jobb er upåvirket, mens aleneforeldre, innvandrere, pensjonister og andre lavinntektsgrupper risikerer økonomisk kollaps.

Personlig reiser jeg kollektivt til jobb og blir ikke påvirket av bomringene mer enn at jeg av solidaritet med dem som ikke har råd – og i protest mot deres overgrep, kommer til å boikotte alt som er innenfor dem.

Den den urettferdigheten som bomringene utgjør gjør meg helt fortvilt – det er ikke sånn det skal være. Det, kjære politikere, må dere også innse.