Politiet i Rogaland ble bedt om å gi en skriftlig tilbakemelding etter kontaktmøte med rådmannen etter at det ble kjent at kommunene selv kan bestemme om de vil ha tiggeforbud eller ikke. De konkluderer med at tiggeforbud i Stavanger ikke er nødvendig.

Politiet tillater tigging

Politiet i Rogaland mener at det ikke er et behov for tiggeforbud i Stavanger.

– Selv om vi har erfart noe kriminalitet knyttet til utenlandske tiggere, står vi fast på vårt grunnsyn at tigging er uttrykk for sosial nød, og i utgangspunktet må møtes med andre tiltak enn straff, lyder det fra politiets høring angående forslag om endringer i Straffeloven. De konkluderer med at det ikke er et behov for lokalt tiggeforbud i Stavanger.

Blander seg ikke inn om noen sitter med en kopp
– I politiet har vi hjemler i Straffeloven som kan brukes dersom det er episoder som er til sjenanse for publikum. Men, de som sitter stille med en kopp framfor seg bør få gjøre dette uten at vi skal blande oss, sier visepolitimester Gøril Våland til RA.

Det var i mai i år at det ble klart at kommunene selv får bestemme om de ønsker å ha tiggeforbud eller ikke.

Regjeringens forslag om et nasjonalt forbud ble forkastet i februar.

Vil ha tiggeforbud
Christian Wedler (Frp) mener Stavanger bør innføre tiggeforbud.

– Det er ingen tvil om at Stavanger spesielt må sørge for at de som kommer hit for å tigge nettopp ikke gjør det, sier han.

Han sier at han respekterer politiets vurdering.

– Jeg har ikke kompetanse til å sette meg over politiet der. Men, slik jeg ser det, har vi som politikere en plikt til å ha et bredere syn enn kun politifaglige vurderinger. Vår vurdering må se på også andre sider av tiggeproblemmet, sier Wedler.

Håper politiet snur
Han roser politiet og har tro på at de vil rette seg etter et eventuelt flertall for tiggeforbud. Men, han mener et tiggeforbud vil gagne Stavanger.

– Jeg er redd for at politiet i Stavanger i sin vurdering ikke vektlegger høyt nok at tiggeforbud vil medføre at de som er blitt tatt for ulovlig virksomhet aldri ville befunnet seg i Stavanger i utgangspunktet dersom vi hadde et forbud, sier han.

Wedler forteller at han har forståelse for at for mange tiggere er det en personlig tragedie som står bak, men at tigging ikke er en langsiktig løsning.