Politiet skal være bevæpnet på 17. mai

Politidirektoratet har besluttet at innsatspersonell som jobber i tilknytning til større arrangementer og folkeansamlinger 17. mai skal være bevæpnet.

Det skriver politiet på sine egne nettsider.

Som flere steder i fjor, vil innsatspersonell som jobber i tilknytning til barnetogene være bevæpnet. Slik bevæpning tas i bruk i større grad enn tidligere ved at denne praksisen nå gjennomføres i hele landet.

– Vi jobber med å legge til rette for en trygg og fin feiring, og vurderer betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som avgjørende for å sikre en best mulig beredskap på 17. mai, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Det foreligger ingen konkrete trusler mot 17. mai. Politiet har lang erfaring med å ivareta sikkerheten rundt store arrangementer, og har iverksatt de tiltak vi mener er nødvendige for at nasjonaldagen kan gjennomføres på en trygg og god måte.

– Hendelser i Europa de senere årene er en påminnelse om at vi alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe. Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, er dette noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig, sier Bjørnland til politiet.no.

Politiet samarbeider på vanlig måte med arrangører og kommunene om sikkerheten rundt 17. mai. Noen tiltak er synlige, men en stor del av jobben handler om forebygging i forkant.

– Vi som jobber i politiet skal gjøre vårt for at 17. mai blir et flott arrangement, og oppfordrer alle til å feire nasjonaldagen slik de pleier, sier Bjørnland.