Politiet sjekket nesten 500 personer i helgen for kniv og andre våpen. Det ble gjort beslag av én kniv og én pistol. Foto: Politiet

Politiet på knivjakt i sentrum

Politiet gjennomførte en knivaksjon natt til lørdag og natt til søndag i sentrum av Stavanger. Nesten 500 personer ble kontrollert.

 Det ble beslaglagt én pistol og én kniv.

– Med denne aksjonen ønsker vi å forebygge straffbare handlinger. Vi gjennomførte derfor denne aksjonen for å få kontroll på og beslaglegge kniver, våpen og våpenlignende gjenstander. Vi beslaglegger kniver eller lignende gjenstander omtrent hver eneste uke, så vi vet at det er et problem, uttaler politioverbetjent Torstein Soma på Facebook-siden til Sør-Vest politidistrikt.

Soma har fagansvar for sentrumsrelatert politiarbeid i Sør-Vest politidistrikt.

Aksjonen ble gjennomført med samtale, metalldetektor og håndvisitering.

– Politiet ble godt mottatt av publikum. Folk aksepterte aksjonen og var glade for at vi var ute, sier Soma.