Foto: Lasse Hansen

Politiet er lei av å sitte barnevakt

Politioverbetjent Torstein Soma er oppgitt over at viktige politiressurser brukes på å sitte barnevakt for voksne mennesker i Stavanger sentrum i helgene.

For noen år siden startet Sør-Vest politidistrikt prosjektet VRIS (vold og rus i sentrum), i samarbeid med kommunen, skjenkekontrollen og dørvaktselskapene. Tanken var å skape et hyggeligere helgesentrum med mindre fyll og vold, og en del av dette var mer synlig politi i gatene.

– På den tiden var det fryktelig å oppholde seg i sentrum i helgene. Derfor ble det gjort en del tiltak i håp om å snu den negative trenden, sier politioverbetjent og VRIS-koordinator Torstein Soma til RA. 

Barnevakter

Trenden ble snudd, men nå ser politiet ifølge Soma at vold og rus igjen er økende i bybildet. 

– Politiet har aldri brukt så mye ressurser på helgefylla som vi gjør nå. Det er en veldig trist utvikling, sier Soma. 

– I våre øyne burde vi brukt ressursene på noe annet, sier han, og legger til at helgevaktene for politiet ofte innebærer å ta hånd om hjemkjøringer, sjalusidramaer, spying og gråt.

– Det er frustrerende at vi må sitte barnevakt for voksne folk hver helg.  

Ønsker strengere alkoholpolitikk

Politioverbetjenten sier det ikke bare er negativitet knyttet til VRIS-prosjektet, og trekker fram bedre samhandling mellom utelivsbransjen, kommunen og politiet som positive resultater. VRIS er basert på en arbeidsmetodikk fra Sverige, og har vist seg å fungere både i nabolandet og i andre norske byer. I Stavanger, derimot, er utelivet annerledes. 

– Vi har en voldsom tetthet i sentrum, og mye mennesker på et veldig avgrenset område, sier Soma, og legger til at det er visse steder i sentrum det er mer bråk enn andre.

– På Torget og opp mot taxikøen er det ofte bråk, sier han, og legger til at politiet skulle ønske enkelte av spisestedene i sentrum stengte en halvtime tidligere, men at de her har møtt motstand fra politikerne. 

I sommer vedtok Stavanger bystyre at utesteder får servere alkohol utendørs en ekstra time, noe politiet ifølge Soma setter liten pris på.

– Vi skulle gjerne sett en litt mer restriktiv alkoholpolitikk i Stavanger, med tidligere stengetider for å begrense bråk og vold. Utvidede skjenketider er ikke ønsket fra politiets side, sier Soma.

Ta ansvar

Soma innrømmer at han er oppgitt, og tror det høye alkoholnivået i helgene skremmer vekk voksne bygåere, som igjen fører til mer bråk ved at det ikke er voksne rollemodeller til stede.

– Vi vet at mange voksne ikke koser seg i sentrum på kveldstid, og at de derfor trekker mot fargegata eller Stavanger øst. Det er positivt at det finnes alternativer til Vågen, men det er ikke hyggelig at de blir skvist ut av sentrum. Vi ønsker at voksne, gode rollemodeller også skal få bruke byen på nattetid, sier Soma. 

Politioverbetjenten håper drikkekulturen i Stavanger vil endre seg, men han tror det trengs en holdningsendring til. 

– Uansett hvor mye vi gjør eller hvor hardt vi prøver, så er det til syvende og sist opp til publikum å oppføre seg og begrense alkoholinntaket, avslutter Soma.

Kan skape utfordringer

Dørvaktselskapet Doorman er enig i at utvidede skjenkeregler er en dårlig idé, og at de kan by på problemer.

– Nå er det høst, så akkurat nå blir det ikke det store trøkket på uteserveringen. Men når finværet og sommeren kommer, vil det nok bli et problem at publikum får sitte ute én time lenger, sier daglig leder i Doorman, Thor Eirik Pedersen.

Doorman har ansvar for sikkerheten ved flere av utestedene i Stavanger, både i Vågen, fargegata og i øst. Pedersen sier han merker en nedgang i voldsrelaterte episoder, men at det er like uforutsigbart som været.

– Hovedjobben vår som dørvakter er å ta hånd om de som er ute på byen, så vi er vant til fulle mennesker. Men jeg har forståelse for at politiet kan føle at det tar for mye av deres tid, sier Pedersen til RA.

Godt samarbeid

Natteravnene i Stavanger sier de har et godt samarbeid både med dørvakter og politi. Hver helg går de gjennom sentrum for å sørge for at bygåerne har det fint, og at ingen er alene i sentrum. 

– Oppgavene er å være til stede for de unge, å få dem til å føle seg trygge, samt å gi dem en skulder å gråte på dersom de trenger det, sier leder for natteravnene i Stavanger sentrum i Kirkens Bymisjon, Milena Suboticki. 

Hun sier de samarbeider godt med politi og dørvakter, og at samarbeidet stadig blir bedre. 

– Hvis dørvaktene føler at noen trenger mer oppfølging etter en avvisning, er det enten vi eller politiet som tar oss av det, sier Suboticki. 

– Jeg tror nok vi får en annen reaksjon fra publikum enn hva politiet gjør. Vi får nok den fine siden av medaljen, sier hun.