Politiansatt bøtelagt for snoking i politiregistre

Spesialenheten for politisaker har ilagt en ansatt i Sørvest politidistrikt 15.000 kroner i bot for å ha søkt og delt informasjon fra politiets registre.

Etter det Nettavisen kjenner til gjorde kvinnen søkene på grunn av en privat uoverenstemmelse, og hun skal ha benyttet seg av opplysningene i denne konflikten.

Spesialenheten skriver i sitt sammendrag av saken at kvinnen søkte på en annen person i et poplitiregister uten at det var tjenstlig grunn for det. Tre vitner har opplyst at kvinnen hadde gitt dem det som måtte være taushetsbelagte opplysninger om denne personen. Kivnnen erkjente i avhør søket og delingen av informasjon.