Politiaksjon mot bilpleiefirmaer – avdekket mangler hos alle

15. og 16. mai gjennomførte A-krim Rogaland kontroller av ni bilpleiefirmaer fra Hå til Stavanger kommune.

Forholdene til arbeidstakerne og den generelle kunnskapen til mange av de som driver i denne næringen er for dårlig, skriver politiet i en pressemelding. 

– Bilpleiebransjen er en utsatt bransje for arbeidslivskriminalitet. I denne kontrollen avdekket vi blant annet grove brudd på arbeidstidsbestemmelser, ulovlig innkvartering, manglende registrering i MVA-registret og mulig trygdesvindel, sier Gro Ellingsen, felles talsperson for A-krim Rogaland.

Aksjonen ble gjennomført av et team som besto av Skatt vest, NAV kontroll, Arbeidstilsynet, politiet og Kemneren i Stavanger.

Mulig trygdesvindel

Hos et av firmaene møtte kontrollørene en daglig leder som for tiden var sykemeldt. Han gikk omkring barfot og hevdet at han ikke arbeidet.

Da det ble påpekt at det var gjemt et par støvler under en bil ble det forklart at de tilhørte en annen arbeider, som allerede hadde på seg støvler. Dette blir nå etterforsket som mulig trygdesvindel.

Det som mistenkes å være sjefens støvler var gjemt under en bil. Foto: Politiet

Tilkalte brannvesenet

Hos et annet firma ble det avdekket innkvartering av arbeidere under svært kummerlige forhold. Brannvesenet ble tilkalt og de fant flere mangler i boligen. På bakgrunn av dette ble innkvarteringen avviklet av firmaet.

– Disse eksemplene viser at det dessverre er en del useriøse aktører i bilpleiebransjen. Noen driver bevisst med kriminell virksomhet for å stjele penger fra fellesskapet. Andre starter virksomheter uten å sette seg inn i hvilke bestemmelser som gjelder for næringen, forteller Sine Horve, operativ koordinator i A-krim Rogaland.

Det ble blant annet avdekket innkvartering av arbeidere under svært kummerlige forhold. Foto: Politiet

Forbrukere kan bidra

Arbeidslivskriminalitet og svart arbeid eksisterer fordi forbrukere velger å benytte seg av det.

– Som forbruker må man være klar over at man bidrar til å utnytte arbeidere og putter penger i lommene på kriminelle som stjeler fra fellesskapet når man benytter seg av slike firma, sier Gro Ellingsen.

Noen flere funn fra aksjonen:

Ulovlig innkvartering av arbeidstaker

Mangelfull opplæring av arbeidstakere (bruk av arbeidsutstyr og maskiner og behandling av kjemikalier)

Manglende arbeidsavtaler

Mangelfulle arbeidsavtaler

Grove brudd på arbeidstidsbestemmelser. (for eksempel jobbet en person 15 dager i strekk inkl helger, ingen fridager)

Ikke overtidsbetaling

Brudd på regelverk om føring av personallister i 6 virksomheter

En virksomhet i med langvarig drift uten å være registrert i merverdiavgiftsregisteret

Manglende oppføring i AA-registret på 4 av 8. Politiet bortviste 4 personer som følge av dette.

Fakta A-krim Rogaland:

  • Et tverretatlig samarbeid mellom fem offentlige etater har siden 2015 jobbet med å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Rogaland.
  • Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Sør-Vest politidistrikt, NAV og Kemneren i Stavanger. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.
  • Målet med samarbeidet er å avdekke arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
  • Samarbeidet har særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og transport.