Det lukter suksess av piggdekkavgiften i Stavanger. Foto: Øyvind Ellingsen

Piggfriandelen høyere enn noensinne

Piggfriandelen i Stavanger økte med 11 prosent sammenlignet med i fjor.

Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus i Stavanger kommune mener piggdekkavgiften som ble innført i 2017 har hatt effekt.

– Nesten halvert

– Piggdekkavgift er et effektivt virkemiddel for å redusere piggdekkbruken. Etter at vi innførte piggdekkavgift i Stavanger i fjor er piggdekkbruken nesten halvert. Det er bra for byens luftkvalitet siden redusert piggdekkbruk gir mindre svevestøv, sier hun til Stavanger.kommune.no.

LES OGSÅ: Bileiere trekker ut piggene for å spare piggdekkavgift

I Oslo er det nå hele 91 prosent som kjører piggfritt. Tilsvarende tall i Bergen og Stavanger er 86 prosent. Piggfriandelen i Stavanger økte med 11 prosent sammenlignet med i fjor, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen har som mål at piggfriandelen i disse byene bør ligge mellom 85 og 90 prosent. Piggfriandelen har aldri vært så høy som i år.

Piggdekkgebyr gir raskt god effekt

Det er spesielt Stavanger som skiller seg ut med en økning i piggfriandelen på 11 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Det har skjedd etter at Stavanger innførte gebyrordning i fjor, etter to år med kampanje uten endring i piggfriandelen.

Bergen, Oslo og Stavanger har nå alle piggdekkgebyr.

Trondheim gjeninnførte gebyrordningen for to år siden. Det har bidratt til å øke piggfriandelen fra 64 til 72 prosent på to år. Byen er trolig på vei tilbake til 80 prosent piggfriandel, slik byen hadde i 2010 før de avviklet gebyrordningen.

LES OGSÅ: Nå kommer piggdekkavgiften

Flere kommuner pigger av

Svevestøv har dokumentert negativ helseeffekt. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv, jo større er risikoen for helseskade. I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM10) i forurensningsforskriften blir overskredet.

– Hvert år teller Statens vegvesen piggdekkbruken i 13 norske byer og byområder. Det er fortsatt mange byer som med fordel kunne hatt en høyere piggfriandel. Det ville redusere veislitasjen og problemer med svevestøv, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen på nettsidene. 

Kommunene rundt Oslo har også meget høy piggfriandel. I Asker og Bærum er nivået 89 prosent, mens den i Drammen er på 84 prosent og i Fredrikstad og Sarpsborg 82 prosent. I flere byer har økningen i piggfriandelen vært betydelig.