Fra Troll-feltet.

Petroleumstilsynet trekker pålegg etter dødsulykke

Petroleumstilsynet trekker pålegget de ga COSL Drilling Europe AS etter en ulykke i desember i fjor, da en mann omkom.

Petroleumstilsynet (Ptil) påla riggselskapet å modifisere de tre riggene, COSLInnovator, COSLPromoter og COSLPioneer, innen 1. oktober i år.

– Det har i etterkant vært en juridisk diskusjon om grunnlaget for dette pålegget. Konklusjonen er at pålegget frafalles, sier informasjonssjef Inger Anda i Ptil til Offshore.no.

En 53 år gammel arbeider mistet livet, mens fire andre ble lettere skadd da en kjempebølge traff riggen på Troll-feltet 30. desember i fjor.

Ptil konkluderer med at riggens design og dimensjonering ved ulykkestidspunktet var og er i samsvar med byggeforskriften, etter først å ha konkludert det motsatte.

– Selv om dette nå ikke endrer noe for ulykkens tragiske utfall, er det en betydelig lettelse for oss alle at Petroleumstilsynet endrer sitt vedtak, sier Jørgen Arnesen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe, ifølge selskapets egen nettside.