Petoros «juvel» vil gi om lag 500 milliarder kroner i kontantstrøm

Selskapet Petoro, som forvalter statens direkteeide andeler i olje- og gass, bidro med 56 milliarder kroner til statskassen i første halvår.

Av Marius Helge Larsen, NTB

Selskapets kvartalsresultat for andre kvartal, viser at driftsinntektene har økt fra i fjor. I løpet av første halvår har selskapet omsatt for 79,3 milliarder kroner, mot 77,5 milliarder kroner i fjor.

Det gir en netto kontantstrøm på 56 milliarder kroner, som altså går rett inn statskassen. Dette er en økning på 14 prosent fra samme periode i fjor.

Selskapet omtaler Troll-lisensen, som staten eier 56 prosent av, som «juvelen» i porteføljen.

– Videreutviklingsprosjektet på Troll vil gi om lag 500 milliarder norske kroner i kontantstrøm kun fra Petoros andel. Gjennom dette prosjektet vil Troll fortsette å være juvelen i Petoros portefølje og viser at mulighetsrommet åpner seg når evnen til å bruke ny teknologi og nye verktøy er til stede, sier administrerende direktør Grethe Moen i Petoro.

Petoro AS forvalter statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet (SDØE). Selskapet er rettighetshaver til om lag en tredel av de norske olje- og gassreservene, samt til den største eierandelen av transportsystemet på norsk sokkel.

Rystad Energy gjennomførte nylig en vurdering av SDØE-porteføljen som viste at verdien har økt fra 810 milliarder kroner til 1093 milliarder de siste to årene. (©NTB)