Passet og ørene

LEDER: Når religionsfrihet er innført, må det også være lov for religiøse personer å leve ut sin religion – så sant andre ikke trues, skades eller diskrimineres.

Skal ører være synlige på passbilder? For den store majoriteten er spørsmålet kuriøst og irrelevant. For en liten minoritet av muslimer og sikher er spørsmålet av langt alvorligere og religiøs karakter. For personer som tilhører en religion som forbyr å vise ørene, er påbudet problematisk. Mer enn 3600 underskrifter fra personer som ønsker å endre passregelen ble overlevert daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) for et drøyt år siden. Over 800 høringssvar er også levert i forbindelse med ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort.

Det er et dårlig klima både i Norge og andre europeiske land å forsvare hijaber, turbaner og andre religiøse hodeplagg – og det blir interessant å se hvor en regjering som inneholder både Frp og KrF lander i pass-spørsmålet. En viktig sjekk kan være å diskutere hva religionsfrihet innebærer, og hvor grensene for denne grunnlovsfestede rettigheten går.

LES OGSÅ: – Passregel bryter med religionsfriheten

I menneskerettighetserklæringen er det dratt opp temmelig tydelige grenser, som at retten er angitt som «frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro i lære, gjerning, utøving og etterleving». Det er også presisert at religionsfriheten kan begrenses dersom det er nødvendig for å beskytte den offentlige sikkerhet, orden, heller eller moral, eller for å beskytte andres friheter. Når religionsfrihet er innført, må det også være lov for religiøse personer å leve ut sin religion – så sant andre ikke trues, skades eller diskrimineres. 

Med andre ord er det vanskelig å argumentere for passbilder som krever at hijab eller turban skal fjernes. Teknologien for ansiktsgjenkjenning er i bruk på smarttelefoner og PC-er og er standard innlogging i banker, og sammen med andre former for identifisering – som vannmerker og datachip – bør det være fullt mulig å framstille et pass uten at ørene nødvendigvis synes.