Pasjon08 blir gigantisk

I år blir Pasjon08 et gigantisk arrangement med nesten 2000 aktører.

Pasjon arrangeres for tredje gang i Stavanger. I 2008 skal Pasjon08 gå av stabelen fra 5. mars til 13. mars.

Første gang Pasjon ble arrangert var i 2000. Da var dette et millenniumsprosjekt som ble så vellykket at formannskapet bestemte at Stavanger ønsket å være en «pasjonsspillby».

I løpet av disse årene har også Pasjon vokst formidabelt. Både med tanke på antall aktører og budsjett. Fra et budsjett på 1,2 million i 2000 til 4.3 millioner i 2008. Mens Pasjon04 hadde rundt 700 aktører vil Pasjon08 ha tett på 2000 aktører med.

Ledes av en troika

Pasjon08 ledes av en troika bestående av Anna S. Songe-Møller som kunstnerisk leder, Kjetil Gustavson som prosjektleder og Elisabeth Langleite som teknisk leder.

Songe-Møller sier at i tillegg til budsjettene er det også her en enorm dugnadsånd som i kroner ville ha tilsvart det doble.

- I tillegg til at flere hundre aktører skal være involvert i forestillingene er også ti skoler med tusen elever også involvert i Pasjon08. Et prosjekt som er preget av mangfold både med tanke på kunstnerisk uttrykk, aktører og målgrupper vi ønsker å nå, sier Songe-Møller.

Hun sier at dette med pasjonsspill, som er tuftet på middelaldertradisjon, er en tradisjon som middelalderbyer tradisjonelt bruker godt voksne mennesker med som aktører.

- I Stavanger involverer vi både barn, ungdom og voksne. Vi bruker også både profesjonelle og amatører. Hvor blant annet de profesjonelle sier at de har stor glede av å oppleve nerven og entusiasmen hos de unge. Tematisk handler dette mye om valget mellom det gode og onde. Det gamle som er på vei til å dø ut, mens det nye vokser opp. I en verden hvor vi fortsatt har mulighet til å velge det gode.

Syv delprosjekter

Pasjon08 består av syv delprosjekter. Mysteriespill, middelalderspill, etterklang, ridderturnering, gjøglerparade, figurteater og skoleprosjekter.

Årets mysteriespill, som spilles i Domkirken, vil være et nyskrevet stykke av Harry Schöttker Hauge. Stykket vil også ha nykomponert musikk av Bodhild V. Mathisrud. I dette stykket spiller både profesjonelle og amatører. Nytt av året blir det også med et eget vandreteater rundt Breiavatnet med Berit Årrestad som kunstnerisk ansvarlig og nykomponert musikk av Odd Børge Sagland.

Mangler 600.000

Pasjon08 har et budsjett på 4,3 millioner kroner. 600.000 kroner må de ennå få inn for å gå i balanse.

Stavanger kommune har gitt 1 million i støtte. Sparebank1 SR-Bank har gitt 800.000 kroner. En halv million har de fått i støtte fra Kloster legat. Universitetet i Stavanger har i alt bidratt med en million i form av ressurser og personer som er involvert, i tillegg til 150.000 kroner i rene penger.

Songe-Møller sier at Pasjon08 ikke fikk støtte fra Stavanger2008.

- Derfor må vi gå ut å be om slik støtte fra næringslivet. Husk at dette prosjektet her er noe som er kommet for å bli en tradisjon i Stavanger og som skal arrangeres hvert 4. år. I tillegg til de fantastiske sponsorene vi nå har så trenger vi ytterligere noen sponsorer som kan sikre oss med våre framtidige pasjoner, sier Songe-Møller.