Dagfinn Wold Haavik var misfornøyd med medisinen han fikk mot kolesterolet sitt. Løsningen ble en annen medisin som ikke dekkes av blå resept. Staten har så langt dekket 90 prosent av utgiftene til medisinen, men fra og med neste år er det slutt. Da må Wold Haavik betale selv.

Pasienter kan få medisinregning på tusenvis av kroner

Pasienter kan få en ekstraregning på tusenvis av kroner neste år når regjeringen nå fjerner bidragsordningen for hvit resept.

 

– Jeg får medisiner på såkalt hvit resept. Etter en egenandel på 1.825 kroner får jeg dekket 90 prosent av utgiftene jeg har i løpet av et år. For meg dreier deg seg om legemidler som hvert år koster 14.000. Men i det siste vedtaket står det at departementet har foreslått å avvikle ordningen fra 2018, forteller Dagfinn Wold Haavik (63) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Dersom du i dag ikke får medisiner på blå resept og heller ikke får noen annen støtte fra det offentlige, kan du søke om å få refundert dine medisinutgifter fra hvit resept. Etter en egenandel på 1.825 kroner kan staten ta inntil 90 prosent av regningen.

Men nå foreslår regjeringen å fjerne bidragsordningen for hvit resept.

Forskjells-Norge: Minstepensjonisten Rigmor: – Jeg får dårlig samvittighet hvis jeg kjøper meg en kaffe

Undergraver blå resept

I et høringsnotat fra tidligere i år skriver departementet at folketrygden gjennom ordningen yter stønad til legemidler der verken alvorlighet, nytte eller ressursbruk er vurdert.

«En videreføring av bidragsordningen vil derfor kunne undergrave intensjonen med blåreseptordningen» skriver departementet videre.

Dagfinn Wold Haavik, som jobber 50 prosent i en rådgiverstilling i Arendal kommune, er bekymret.

– Jeg vet at mange går på langt dyrere medisiner enn meg. Vil den nye forskriften dekke deres behov? Mange av disse har veldig lav inntekt, og kan være 100 prosent uføre eller minstepensjonister. For noen kan en økning på noen tusenlapper få veldig store konsekvenser. Det kan føre til langt større sosial ulikhet i Norge, sier han.

Prioriteringsutvalget

Forslaget kommer som en oppfølging av prioriteringsutvalgets rapport fra i fjor, og er en forskriftsendring. Det betyr at saken ikke er debattert i Stortinget.

Forslaget vekker sterke reaksjoner hos SV.

– Dette er en ordning som er til for dem som faller mellom to stoler, og har høye utgifter til medisiner uten å komme inn under de andre ordningene. Hver eneste gang det skal spares penger er det de syke og arbeidsløse som får svi. Det er rart at det aldri går an å løse problemer i den andre enden av skalaen, hos de friske og rike, sukker stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen.

I forslaget til forskriftsendring heter det at flere av dem som i dag mottar refusjon på hvit resept kan falle inn under blåreseptordningen. Men hvor mange som rammes og hvor store beløp det er snakk om framkommer ikke. Nå har SV sendt et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) for å få svar.

– Hvor mange går det ut over? Hvor mye risikerer de å tape? Og hvorfor er dette nødvendig? Dette handler om penger til sykdomsutgifter og ikke noe tull, sier Andersen.

Folketrygden

I en e-post fra helse- og omsorgsdepartementets kommunikasjonsavdeling skriver departementet at forslaget er en del av endringene i regelverket for folketrygdens finansiering av legemidler som har vært på høring, og som nå er til behandling i departementet.

«Forslaget som har vært på høring er en oppfølging av Prioriteringsmeldingen, der prinsippene for prioritering implementeres i regelverket for folketrygdfinansierte legemidler. Det betyr at kun legemidler der ressursbruken, nytten og tilstandens alvorlighet står i et rimelig forhold til hverandre, skal være omfattet av blåreseptordningen», skriver de.

Ingen i departementets politiske ledelse ville kommentere denne saken. (ANB)

Forskjells-Norge: Uføre Ragnhild: – Jeg lever et ganske så desperat liv fra dag til dag. Jeg har ikke lenger noen store drømmer.