Partene i statsoppgjøret er enige – streiken er avverget

Etter å ha meklet på overtid siden midnatt, ble partene enige torsdag ettermiddag, opplyser LO Stat, ett av forbundene som har vært hos Riksmekleren.

– Dette har vært et svært tøft oppgjør, og derfor er jeg tilfreds med at vi kom i mål med dette resultatet, sier leder Egil André Aas i LO Stat i en pressemelding.

Også kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) er glad for at partene har kommet fram til en løsning.

– Det vi er veldig glad for når det gjelder avtalenes innhold, er at vi har blitt enige om at potten skal fordeles 50 prosent lokalt og 50 prosent sentralt når det gjelder LO Stat, YS Stat og Unio, sier statsråden til NTB.

Modernisering

– Vi er også enige om å sette oss ned for å se på en modernisering av lønnssystemet. Vi står foran omstillinger og en teknologiutvikling som gjør at vi må diskutere dette, sier statsråden.

Når det gjelder Akademikerne skal hele potten fordeles lokalt, forklarer Mæland. Hun sier det der også blir en «historisk modernisering» hvor man går fra 40 lønnsrammer til én.

– Totalt sett er vi veldig glad for å ha kommet i mål. Det har vært krevende. Alle har gitt og tatt, sier hun og berømmer både partene og meklerne for jobben som er gjort.

Også Akademikernes forhandlingsleder Anders Kvam er veldig fornøyd med torsdagens enighet, ikke minst den lokale fordelingen.

– Det er i tråd med våre ønsker når det gjelder økonomien. Vi har også jobbet iherdig i mange år for å få til en modernisering av tariffavtalen, en avtale som er fleksibel og enkel og egnet både for våre tillitsvalgte og våre medlemmer og for statlige virksomheter, sier han til NTB.

Skryter av samarbeid

– Den lokale pottens andel av totalramma er fortsatt større enn vi ønsker oss. Nå blir det en viktig oppgave for våre lokale tillitsvalgte å ta kampen for sine medlemmer i de lokale forhandlingene, sier Aas i LO Stat, som altså ikke er like begeistret for lokal fordeling.

Han skryter av samarbeidet mellom de tre statlige forbundene: LO Stat, YS Stat og Unio.

– Årets forhandlinger handlet mye om å bevare elementene i dagens hovedtariffavtale. Vi opplever et markert press mot både lønnssystem og opparbeidede rettigheter, sier Aas.

– Det at vi har klart å holde sammen i løpet av forhandlinger og mekling, har vært viktig. Samhold gir styrke. Det tror jeg vi kan skrive under på, alle tre.