Kåre Reiten (H), som leder kommunalstyret for levekår, vil ha pant på gamle vedovner. Her sammen med vedovner av nyere type hos Johan P. Johnsen AS ved Østervågkaien. FOTO: STEIN ROGER FOSSMO

Pant for gamle vedovner i Stavanger

Det går mot at du kan bytte inn din gamle vedovn mot ny og få 5000 kroner i pant, i Stavanger.

Luftkvaliteten i enkelte strøk i Stavanger får på enkelte dager målestasjoner til å lyse rødt og helsemyndigheter til å se rødt. Piggdekkavgift er på vei, og administrasjonen vil bruke penger som tikker inn fra denne avgiften til å delfinansiere panteordning for gamle og forurensende vedovner.

– Jeg støtter innføring av pant på vedovner, det er et godt tiltak. Jeg regner med at det er flertall for dette, sier leder i kommunalstyret for levekår, Kåre Reiten (H), til RA.

Forslaget om panteordning har tidligere fått tilslutning fra det andre relevante fagstyret, kommunalstyret for miljø og utbygging.

Finansieringsstrid

Høyre er imidlertid ikke enig i at ordningen skal finansieres av piggdekkavgift, en avgift partiet er mot. Partiet vil finne penger andre steder.

– Piggdekkavgift er ikke innført ennå, og vi kan uansett ikke vite hvor mye inntekter en slik avgift vil gi. Det er avhengig av hvor mange som går over til helårsdekk og piggfrie vinterdekk, sier Reiten.

LES OGSÅ: Flertall for piggdekkavgift

Først i 2017

Uansett finansieringsmetode er altså ordningen på vei, men det kan ta noe tid.

– Det står i vedtaket at inntil 5 millioner kroner skal innarbeides i handlings- og økonomiplanen. For vår del betyr dette at vi tidligst kan komme i gang tidlig i 2017, sier kommunaldirektør Leidulf Skjørestad til RA.

Oslo og Bergen har allerede innført panteordninger. I Bergen ble det beregnet å være 25.000 gamle vedovner som til sammen ga 335 tonn svevestøv årlig. Panteordningen på 5000 kroner har vart siden 1996.

Statistisk sentralbyrå har beregnet at dersom alle forurensende ovner i Bergen og Trondheim blir skiftet ut med nye, vil det medføre cirka 400 tonn mindre svevestøv årlig i hver av de to byene.

Oslo kommune gir 6000 kroner i støtte til utskifting av ovner innenfor Ring 3, og 1600 kroner utenfor Ring 3.