Svolvær, Lofoten.

På lag med framtiden

KRONIKK: Bedre er alltid mulig. Norge trenger mer grønn, raus og liberal politikk.

Av: Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre, og Iselin Nybø, stortingsrepresentant for Rogaland Venstre

Venstre vil føre en politikk som prioriterer kunnskap, fordi alle barn fortjener en god skole. Vi vil føre en politikk som tar vare på miljøet, fordi miljøet handler om vår felles framtid. Vi vil føre en politikk som satser på gründere, fordi vi sammen skal skape nye arbeidsplasser over hele landet. 

Norge trenger en ny regjering som fører en grønnere, rausere og mer liberal politikk, og som setter folk først.

Mye går bra i Norge. Det har vært et taktskifte i satsingen på forskning og på kunnskap. Satsingen på fossilfri energi og transport har skutt i været, parallelt med økte bevilgninger til jernbane og infrastruktur. Det er høy aktivitet i næringslivet, og gode fellesskapsløsninger er styrket gjennom nødvendige reformer i offentlig sektor.

Venstre har hatt en hånd på rattet i alle disse prosessene. Venstres lærerløft som ble lansert i 2012, er langt på vei realisert.

Venstre satser på kunnskap fordi barna fortjener en god skole. Venstre vil i regjering for å føre en politikk som viser respekt for kunnskap og forskning og som gir en god skole med muligheter og kunnskap for alle. Venstre vil ha en sterk offentlig skole og et utdanningssystem i verdensklasse. Vi vil skape en friere skole der både elever og lærere har valgmuligheter og rom for tilpassing.

En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, og vi har ambisjoner for hver eneste elev. Økt satsing på kunnskap og forskning vil legge grunnlaget for fremtidens velferdssamfunn, og er Venstres førsteprioritet i neste stortingsperiode. Venstres politikk for å gjøre det enklere å starte en bedrift og for å sikre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende gjennomføres nå skritt for skritt.

Vi satser på gründere fordi sammen skaper vi nye arbeidsplasser. Venstre vil i regjering for å bidra til omstilling og fremvekst av nye arbeidsplasser. Vi vil fjerne diskriminerende regler og ordninger som gjør at gründere og små og mellomstore bedrifter betaler mer skatt og har dårligere sosiale ordninger enn lønnsmottakere. Særlig viktig er det å legge til rette for flere kvinnelige gründere og gründerskap i tradisjonelt kvinnedominerte sektorer. En liberal næringspolitikk sikrer gode vilkår for dem som tør å satse tid og penger for å skape en arbeidsplass for seg selv og noen flere.

Venstre vil i regjering for å sørge for et fleksibelt arbeidsliv, der vi legger til rette for selvstendig næringsdrivende og for delingsøkonomien. Vi trenger et åpent og inkluderende arbeidsliv der det alltid skal lønne seg å jobbe. Da må vi legge til rette for at veien inn i arbeidslivet er kort for dem som står utenfor, enten veien går via redusert arbeidstid eller oppstart av egne arbeidsplasser. En liberal arbeidslivspolitikk sikrer et trygt arbeidsliv og gode rettigheter for den enkelte arbeidstaker, og legger til grunn at sterke, uavhengige organisasjoner i arbeidslivet er avgjørende for dette.

Venstre har vernet Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene mot oljeutbygging. De siste årene har vi tatt de første stegene i retning av det grønne skatteskiftet som vi har etterlyst i mange år. 

Å ta vare på miljøet handler om å ta vare på framtiden. Venstre vil i regjering for å føre en politikk som anerkjenner menneskeskapte klimaendringer, som bidrar til det grønne skiftet og som medfører at vi når klimamålene og Paris-avtalen. Vi mener at Norge bør ta et større ansvar. Venstre vil ta vare på natur og livsmiljø og stoppe naturødeleggelsene som truer både land og hav. Naturen er grunnlaget for både maten vi spiser og den velstandsveksten Norge har opplevd de siste 100 årene. Men bruken av naturressursene må være bærekraftig.

I tillegg har Venstre vært pådriver for satsingen på å redusere fattigdom i barnefamilier, som inkluderer gradert foreldrebetaling i barnehager og SFO, gratis kjernetid, og styrking av skolehelsetjeneste, psykisk helsetilbud og kommunalt barnevern.

Dette er mange ulike politiske saker, som har én ting til felles: Bedre er alltid mulig. For å få enda mer grønn, raus og liberal politikk må Venstre i regjering. 

Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget. Vi deler felles verdier som enkeltmenneskets ukrenkelighet, valgfrihet, maktspredning, rause fellesskap og nye muligheter.

Sammen vil vi kunne satse på kunnskap og forskning og få flere dyktige lærere, ta vare på miljøet og gjennomføre det grønne skiftet, satse på gründere og legge til rette for nye arbeidsplasser, og føre en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer gode fellesskapsløsninger i framtiden.

En stemme til Venstre er en stemme på et grønnere, rausere og mer liberalt samfunn. Stem Venstre!