Øvrum på skovtur

LEDER: Et Equinor som ser ut som om selskapet tar stilling til fordel for Bolsonaro, vil bidra til å sette fart på miljøbevegelsens kritikk mot oljeselskapene, skriver Bjørn G. Sæbø.

Brasils oljefelter utenfor Rio de Janeiro er blitt noen av Equinors mest spennende satsingsområder. Stavanger-selskapet produserte over 82.000 brasilianske fat olje pr dag i andre kvartal, og skal ifølge Dagens Næringsliv (DN) tre- til femdoble oljeproduksjonen i landet innen 2030. Brasil er så viktig for Equinor at Margareth Øvrum – en av bransjens mest erfarne og respekterte – styrer selskapets virksomhet fra Rio. Mens Øvrums faglige tyngde er uomtvistelig, skorter det langt mer på den politiske innsikten.


I et intervju med DN er Øvrum ute på en oppsiktsvekkende verbal skogtur, der hun omtaler president Jair Bolsonaros økonomiske «reformer» i positive ordelag og «nyansene» hennes om brannene i Amazonas minner om bagatellisering. Det er gjengs oppfatning at Bolsonaros retorikk har fått fart på og mer enn doblet avskogingen, samtidig som det er grunn til å være bekymret for andre deler av Brasils internasjonale miljøforpliktelser. Bolsonaro har riktig nok bremset truslene fra valgkampen om å trekke Brasil ut av Parisavtalen, men uansett vil presidentens planer om å bruke mer av Amazonas til landbruk gjøre det umulig for landet å nå målene om utslippskutt i årene som kommer.


Statoil/Equinor har tradisjon for å operere i land med regimer av ikke-stueren karakter. Brasil er ikke definert som autoritært, men Bolsonaro – også omtalt som «tropenes Trump» – har alle de autoritære trekkene til samtidens illiberale statsledere. Øvrum ser ut til å ha glemt at for statseide Equinor har det vært om å gjøre å framstå som et samfunnsansvarlig energikonsern – ikke et politisk redskap eller en politisk aktør. Uttalelser av den typen som falt i gårsdagens DN – som hun modererer senere i samme intervju – bør bekymre alle som er opptatt av at Equinor skal spille en konstruktiv rolle. Et Equinor som ser ut som om selskapet tar stilling til fordel for Bolsonaro, vil bidra til å sette fart på miljøbevegelsens kritikk mot oljeselskapene.