Illustrasjonsfoto.

Over 3000 færre arbeidssøkere den siste måneden i Rogaland

– Over 3000 personer som var delvis uten arbeid i Rogaland, har kommet tilbake i full jobb den siste måneden, sier fungerende NAV-direktør i Rogaland, Egil Tengs.

Ved utgangen av juli var 20 342 personer registrert som arbeidssøkere i Rogaland. Dette utgjør en del på 8,0 prosent av arbeidsstyrken, og er 3136 færre enn i juni. 

Det skriver NAV i en pressemelding. 

LES OGSÅ: – Har en trygg løsning

Færre delvis uten arbeid

Nedgangen i det totale tallet arbeidssøkere kommer hovedsakelig av at det er 3232 færre delvis uten arbeid i fylket ved utgangen av juli. 7331 personer står registrert som delvis uten arbeid i Rogaland. Det er en del på 2,9 prosent og likt med landsgjennomsnittet.

– Det er svært gledelig at vi ser en så markant nedgang blant personer i delvis uten arbeid. Mange av de i delvis uten arbeid ble permitterte da koronaviruset ramma arbeidsmarkedet i Norge. Etter hvert har de komt delvis tilbake i jobb, og nå er mange og fullt tilbake på arbeidsplassen sin. Innenfor alle aldersgrupper er nedgangen på cirka 30 prosent, sier Egil Tengs, i pressemeldingen. 

– Nedgangen er størst innenfor reiseliv og transport og butikk og salg, sier Tengs.

Ifølge pressemeldingen er 12.467 personer er helt uten arbeid i juli. Dette er 249 flere sammenlignet med juni måned. Delen helt ledige er på 4,9 prosent, noe som er det samme som landsgjennomsnittet. Bruttoledigheten i Rogaland, som inkluderer de heilt uten arbeid og arbeidssøkere på tiltak, er på 5,1 prosent.

– Tradisjonelt sett pleier delen helt ledige å stige enda mer på denne tida av året. Det kommer av sesongvariasjoner i arbeidsmarkedet, sier Egil Tengs.

LES OGSÅ: Treningssentrene melder om medlemsvekst

Nedgang blant de unge

Per juli er 4 888 personer mellom 16 år og 29 år helt eller delvis uten arbeid. Det er en nedgang på drøyt 800 sammenlignet med juni.

– Det er positivt at nedgangen innenfor denne aldersgruppa fortsetter også i juli måned. Denne gruppa har hatt den største delen arbeidsledighet gjennom heile koronaperioden, seier Tengs.

LES OGSÅ: 1 million flere togpassasjerer på Jærbanen

Sola har høyest arbeidsledighet

Sola kommune har høyest del helt uten arbeid med 5,8 prosent, mens i Stavanger er arbeidsledigheten 5,6 prosent. Sandnes har en del på 5,5 prosent helt uten arbeid og i Egersund er delen 5,3 prosent. I Haugesund er delen 5 prosent. Lavest del helt uten arbeid er Kvitsøy, Suldal og Sauda med henholdsvis 1,8 prosent, 1,9 prosent og 2,0 prosent. Alle kommunene i Rogaland har nedgang i antallet delvis uten arbeid.

– Reiseliv og transport er fremdeles bransjen som er hardest rammet grunnet koronaviruset. Over 1 600 personer innenfor denne gruppa er fremdeles helt ledige. Butikk og salgsarbeid og industriarbeid er òg bransjer der en betydelig del ikke er tilbake i arbeid, sier Tengs.

LES OGSÅ: Livreddere skal gjøre det trygt å bade på Solastranden

Nærmere 2000 ledige stillinger

I juli blei det lyst ut totalt 1859 stillinger. Det er en økning på 13 prosent sammenlignet med juli 2019. Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger i juli var butikk- og salgsarbeid (429), helse, pleie og omsorg (276), bygg og anlegg (260) og ingeniør- og IKT-fag (212).