Tidligere rådmann i Stavanger, Inger Østensjø, har fått ny jobb i KS.

Østensjø blir KS-direktør

Tidligere rådmann i Stavanger kommune, Ingrid Østensjø, blir ny direktør for forskning og innovasjon i KS.

Følg RA på Facebook og Twitter!

Inger Østensjø blir nå KS (kommunesektorens organisasjon) sin nye direktør for forskning, innovasjon og digitalisering.

Østensjø begynner i stillingen 8. februar.

– Med Inger har vi fått en samfunnsengasjert strateg som kjenner kommunenes behov bedre enn de fleste, og hun har i tillegg med seg verdifull ledererfaring fra høyskole og universitet. Hun blir et viktig tilskudd til toppledelsen i KS, sier administrerende direktør Lasse Hansen i en pressemelding.

Rådmann i ni år

Inger Østensjø var rådmann i Stavanger kommune de siste ni årene. Særlig det siste året var preget av innstramminger. Nedgangen i oljeprisen førte med seg sviktende skatteinngang og voksende arbeidsledighet. Nå er Østensjø klar for nye utfordringer.

– Forskning, innovasjon og digitalisering i kommunesektoren er avgjørende for utviklingen av morgendagens velferdssamfunn. Utviklingen her vil bestemme om vi lykkes som nasjon, sier Inger Østensjø i pressemeldingen fra KS.

Ifølge Lasse Hansen var det mange godt kvalifiserte søkere til stillingen. I finalen sto det bare kvinner igjen.

Økonomi og ledelse

Inger Østensjø er født i 1954. Hun er utdannet innen økonomi og ledelse fra Universitetet i Stavanger, Norges kommunal- og sosialhøgskole og Universitetet i Bergen, og hun har Forsvarets Høgskoles hovedkurs.

Stavangers nye rådmann, Per Kristian Vareide, tiltrer i stillingen 1. mars.

Fram til da fungerer økonomidirektør Kristine Hernes som rådmann.

Følg RA på Facebook og Twitter!