– Organisasjonen har vokst over hodet på Myrhol

Styreleder i FNB Klepp, Geir Morten Øvestad, går hardt ut mot partileder Frode Myrhol etter at det ble kjent at hovedstyret i FNB omgjorde lokallagets eksklusjon av partiets førstekandidat.

I dag ble det kjent at 15 medlemmer i FNB Klepp melder seg ut av partiet etter at hovedstyret i FNB valgte å omgjøre eksklusjonen av partiets førstekandidat, Aina Grude Larsen.

Styreleder i FNB Klepp, Geir Morten Øvestad, sa til RA at de ikke kunne stille seg bak sentralorganisasjonen, da deres vedtak om eksklusjon ble overkjørt.

 Er du overrasket over at sentralstyret omgjorde vedtaket deres om eksklusjon?

– Både ja og nei. Det er litt overraskende fordi jeg ikke hadde forventet at et kompetent styre skulle komme til en sånn konklusjon. Samtidig har ledelsen i FNB vist seg å ikke være sin oppgave voksen, sånn sett var det ikke overraskende. Det er tydelig for oss at hovedstyret er etablert med tanke på Stavanger og Stavanger only. De evner ikke å se avdelinger utenfor Stavanger, mener Øvestad og viser til partibråket i Oslo hvor det nå eksisterer to FNB-lokallag som følge av konflikter i partiet, sier han. 

I tillegg mente Øvestad at organisasjonen har vokst over hodet på partileder Frode Myrhol.

– Han er en god mann for FNB i Stavanger, men han har ikke klart å samle organisasjonen bak seg resten i landet, sa han til RA tidligere i dag. 

LES OGSÅ: FNB Klepp godtar ikke kollektiv utmelding

Full kontroll

– Vi har full kontroll på situasjonen, og det er vel heller over Øvestad sitt hode det har vokst. Vi har aldri hatt problemer i Stavanger FNB, mens FNB Klepp har hatt problemer fra dag én. De har gjort et slett arbeid, og jeg ønsker ikke å gi dem særlig oppmerksomhet, sier Myrhol til RA. 

Myrhol mener at Øvestad viser dårlige lederegenskaper og, og har latt det hele eskalere uten å klare å rydde opp i situasjonen. 

– FNB Klepp prøvde å true styret ved å si at de ønsket å gå av, med mindre Aina Grude Larsen ble ekskludert fra lokallaget. Vi lar oss ikke diktere, og vi ser ingen grunn til å ekskludere Grude Larsen fra FNB. Jeg er ganske oppgitt, og synes det hele er håpløst, sier Myrhol. 

LES OGSÅ: Hovedstyret omgjør ekskluderingsvedtaket i FNB Sandnes

– Riktig avgjørelse

Han sier at politikerne som har valgt å trekke seg ikke vil bli savnet fra hans side. 

Styret har tatt en riktig avgjørelse, for en eksklusjon av et medlem er alvorlig, og kan ikke styres av følelser. Vi må se på fakta, og det er ingenting som tilsier at Grude Larsen bør ekskluderes, sier han. 

Myrhol mener at denne handlingen fra politikerne i Klepp sier mer om dem som personer. 

Vi har mottatt utmelding, og det er ingen i styret som motsetter seg at de velger å trekke seg fra FNB. De som kun tenker på egeninteresse kan vi ikke ta hensyn til, sier han.  

Konflikter må sees i sammenheng

Myrhol mener at konfliktene i Oslo, Klepp og Sandnes må ses i sammenheng. Han påpeker at konflikten i Oslo er løst, og at det gjenstår å se hva som skjer i Sandnes i løpet av de neste dagene.

– Foreløpig vet jeg ikke om det er noen som har truet med å trekke seg slik som i Klepp, men jeg velger å sette min lit til at de er noe mer fornuftige. Dersom de velger å trekke seg håper jeg at de kan stå ansikt til ansikt med velgerne sine, og forklare hvorfor de har valgt å lure dem. Det gjelder de i Klepp FNB også, sier han. 

Du mener at de har lurt velgerne sine? 

– Ja, det mener jeg absolutt. Hadde jeg stemt på dem ved valget forrige mandag hadde jeg vært forbannet nå, sier Myrhol. 

Han tør påstå at innbyggerne i Stavanger ikke bør være redde for at det samme vil skje i Stavanger FNB. 

–  Vi jobber godt sammen, slik vi har gjort de siste fire årene. Vi jobber for å fjerne bypakken, og er ikke her for å være barnehageonkler for de som ikke klarer å oppføre seg, sier han. 

Myrhol mener at det faktum at et helt parti har valgt å trekke seg, sier mer om dem som politikere enn om partiet. 

– Vi har vært uheldige med de som har meldt seg inn i FNB Klepp, for de tenker mer på seg selv enn på sakene de skal representere som et parti. 

Pågående rettsak

Geir Morten Øvestad mener Myrhol ikke vet hva begrepet kontroll innebærer, og at han interesserer seg for kun Stavanger FNB.

–  Partiet har en rettssak pågående mot seg selv, møter seg selv i døren i Sandnes og nå er de uten et fungerende lokallag på Klepp. At styret i FNB opplever det som trusler at styret i lokallaget skisserer hva som blir konsekvensene av et valg viser tydelig mangelen på konsekvenstenking i det sittende styre. Det ville vært helt unaturlig for et ansvarlig styre å ikke dele den informasjonen og vurderingene de sitter på slik at det sentrale styre kan fatte best mulig vedtak. Selv er jeg av den oppfatning at når et helt lokallag velger å trekke seg så sier det mer om partiet enn de som forlater. I forhold til at Myrhol mener at velgere skal føle seg lurt så snakker han vel av egen erfaring. Vår politikk har ikke endret seg siden mandag, sier han i en epost til RA. 

Han påpeker at de som har valgt å trekke seg fra FNB ikke gjør det på bakgrunn av politikk.

– Vi som nå har forlatt partiet er den gjengen som faktisk har utarbeidet programmet vi gikk til valg på og det er selvsagt det programmet vi kommer til å følge videre, sier Øvestad. 

Han føler med velgerne sine, og sier at dette er en situasjon ingen ønsker å være i.

– Vi kan love at det programmet vi gikk til valg på er det programmet vi skal følge. Hadde jeg vært velger hadde jeg vært oppgitt over at denne saken ikke hadde blitt løst tidligere. Jeg vil fortsette som uavhengig, fordi jeg har gitt et løfte om å gjennomføre den politikken jeg gikk til valg på, og det er ikke et løfte jeg tar lett på, sier Øvestad til RA. 

– Dersom Øvestad trodde at Grude Larsen skulle ekskluderes fordi han ønsket det, har han overvurdert sin egen betydning, sier Myrhol. 

Han ønsker ikke å bruke mer tid på de som ikke lenger er medlem av partiet. 


LES OGSÅ: 15 medlemmer i Klepp FNB melder seg ut