Ordfører Christine Sagen Helgø (H) blir partner i investeringsselskap

Sagen Helgø blir ny partner og investeringsdirektør i Camar fra januar 2020.

– Med Sagen Helgø får vi en kompetent og erfaren partner med god innsikt i næringsliv og samfunnsutvikling, sier Sindre Ertvaag, daglig leder og eier, i en pressemelding. 

– Hennes bakgrunn passer godt for oss i en fase hvor målet er å vokse etter å ha gjort flere realiseringer i vår portefølje de seneste årene, legger han til. 

Camar er et investeringsselskap i Stavanger etablert i 1994 med kontor i Norges Bank-bygget. Camar er bransjeuavhengig og gjør langsiktige investeringer hvor selskapet primært ønsker å ha en aktiv eierrolle i utviklingen av selskapene det investeres i. Virksomheten er inndelt i tre hovedsegmenter: Camar Invest, Camar Finans og Camar Eiendom, står det i pressemeldingen.

Christine Sagen Helgø gleder seg til å ta fatt på jobben.

– Dette er en unik mulighet for meg til å bruke erfaringen og kompetansen min til fortsatt å skape verdier, vekst og arbeidsplasser sier hun i pressemeldingen.

Sagen Helgø tiltrer stillingen i januar. Da er ordførerperioden over. Hun sier at ansettelsesavtalen ble skrevet under 15. mai 2019, og for å være ryddig i prosessen rundt ansettelsesforholdet ønsket de å offentliggjøre dette med en gang.