Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Optimisme i oljebransjen

Etter flere år med nedgang tror olje- og gassnæringen på Vestlandet på økt lønnsomhet igjen.

Det viser Vestlandsindeksen, en undersøkelse blant 700 bedriftsledere på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest, som ble offentliggjort i går.

Bedrifter tilknyttet olje- og gassnæringen har siden oljeprisfallet i 2014 bidratt til å trekke ned den samlede forventningsindeksen. Det siste året har forventningsindeksen til bedrifter med mer enn 50 prosent av omsetningen knyttet til olje og gass steget fra 52 til 65.

Sterkt kvartal

Utviklingen har vært spesielt sterk det siste kvartalet, og innebærer at olje- og gass-eksponerte bedrifter nå har forventninger på nivå med bedrifter skjermet for petroleumsnæringen.

– Denne økte forventningen skyldes nok den siste tids økte oljepris og svekkelse av kronen. Vi ser også at den positive utviklingen i lønnsomhet følges opp av høyere investeringsforventninger. Det blir interessant å følge i hvor stor grad dette materialiserer seg i konkrete investeringer framover. Hvis det skjer vil det helt klart skape positive ringvirkninger i flere bransjer på Vestlandet, sier konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest Ragnhild Janbu Fresvik.

Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest

Motstrøms

Rogaland går litt motstrøms i forhold til de andre vestlandsfylkene i fjerde kvartal.

– Oppgangen her kan blant annet tilskrives ny optimisme i olje- og gassrelatert virksomhet, som har høyere forventninger til lønnsomhet enn bedrifter skjermet for næringen for første gang siden andre kvartal 2014, sier Janbu Fresvik.

Bedriftene i Rogaland melder om økt etterspørsel, sysselsetting, lønnsomhet og investering.

Det er særlig bedrifter med en mer moderat andel av omsetningen knyttet til olje- og gassrelatert virksomhet som driver den positive utviklingen i fylket.

Tilpasset seg

Dette kan tyde på at bedriftene som har tilpasset seg og fått flere bein å stå på, nå ser resultatene av omstillingen, går det fram av den ferske undersøkelsen.

– Det er selvsagt positivt at bedrifter hvis omsetning er relatert til olje og gass ser lysere på framtiden og at den sterke drivkraften i økonomien som denne typen bedrifter representerer kommer tilbake til tidligere nivåer. Men det ser ikke ut til at resten av bedriftene i vestlandsøkonomien tror på det, sier Janbu Fresvik og fortsetter:

– Det er en bekymring at det kan synes som om vekstforventningene i vestlandsøkonomien totalt sett begynner å stabilisere seg. Det tilsier at økonomien kanskje ikke klarer å vokse tilstrekkelig framover for å møte nye utfordringer, sier Fresvik.