Kommunen er i full gang med opprydning etter stormen.

Opprydningen etter stormen kan ta flere uker

Kommunen er i gang med å rydde opp i skogsområdene i Stavanger etter stormen sist uke, men det kan ta tid før jobben er gjort. Noen steder er ennå avsperret, og folk oppfordres til å holde seg unna halvveis nedfalne trær.

- Det vil kunne ta uker før vi har fått ryddet halvveis nedfalne trær i skogsområdene, sier Felicitas Heimann, seksjonsleder i Park og vei i Stavanger kommune.

Advarselen mot å ferdes i skogen gjelder alle skogsområdene i kommunen. Heimann nevner Krossbergskogen, Mississippiskogen og Heddå som eksempler.

- Det kan hende det skal lite til før trær som ligger over andre trær går i bakken, sier Heimann.

Rundt Store Stokkavatn er turveien nå stengt mellom Speidermarka og Trafostasjonen på Sandal-siden, fordi for mange trør ligger over strømkabler. Både rundt Stokkavatnet, i Sørmarka og andre steder er deler av belysningen langs turveiene ute av drift.

Lyse melder at reperasjoner av gatelys og belysning i friområder må vente til skader på el-forsyning til boliger og bygninger er reparert.

Fremdeles er områder i Sørmarka, Vålandsskogen og rundt Vannassen sperret av fram til Lyse har sikret området, etter at trær rev med seg strømførende kabler i stormen.

I helgen prioriterte Stavanger kommune å få ryddet uteområder ved skoler og barnehager etter stormen. Fremdeles ligger det noen ubehandlede meldinger i VOF, kommunens digitale feilmeldingstjeneste, men Heimann forsikrer at kommunen priorirterer opprydningsarbeidet.