Vil ha «kino-ordning»: Per Harald Nilsson, administrerende direktør i Stavanger konserthus, ønsker innføring av lavmoms. FOTO: ROY STORVIK

Ønsker lavmoms for mer forutsigbarhet

Per-Harald Nilsson mener en lik ordning som for kinobilletter med en fast lavmoms vil være en bedre ordning enn momsfritak med en viss kompensasjon.

Av: Eigil Kloster Osmundsen

Stavanger Konserthus fikk 6. juli beskjed fra Skatt Vest om at de har krav på momskompensasjon for 85 prosent av virksomheten. Administrerende direktør i konserthuset, Per-Harald Nilsson, synes ikke dagens ordning er optimal.

– Ved innføring av fast lavmoms istedenfor delvis momskompensasjon vil gjøre at de skjønnsbaserte beslutningene forsvinner. Det vil følgelig styrke arrangørøkonomien, og vil dermed også være fordelaktig for samtlige blant publikum, sier Nilsson til RA.

LES OGSÅ: Momsseier til Stavanger konserthus

Utleie påvirker andelen

– Med dagens regelverk får man ikke momskompensasjon for utleie. Både Stavanger symfoniorkester og andre arrangører holder konserter som isolert sett ikke ville bli regnet som økonomisk aktivitet, men så lenge det er snakk om utleie mottar ikke konserthuset momskompensasjon for denne aktiviteten. Derfor går den samlede momskompensasjonsprosenten ned, sier Nilsson.

Han understreker at skattemyndighetene ikke ser på om konsertene er kommersielle i den forstand at de er lønnsomme.

– De legger til grunn at et hvert arrangement med kunstnere som opererer på et nasjonalt eller internasjonalt nivå skal regnes som økonomisk aktivitet. Det gjelder dermed ikke arrangementer med kunstnere som anses som lokale eller regionale, sier Nilsson.

Avkrefter færre konserter

Han avkrefter allikevel at dette vil føre til færre konserter med nasjonale og internasjonale aktører.

– Dette kommer høyst tvilsomt til å få noen stor betydning for våre arrangementer. Det viktigste er at publikum er fornøyd, sier Nilsson videre.

Kjønnsbasert vurdering

Trond Skarbøvik er underdirektør i seksjon for avgift i rettsavdelingen i Skattedirektoratet. Han meddeler at det følger av momskompensasjonsloven at det ikke ytes kompensasjon av merverdiavgift når interkommunale virksomheter driver økonomisk aktivitet.

– Uttrykket «økonomisk aktivitet» må avgrenses mot ikke-økonomisk aktivitet. Denne avgrensningen må nødvendigvis foreta ut fra et skjønn, sier Skarbøvik.

Har merket konkurransen

I 2012 til 2013 ble antall solgte billetter hos Folken halvert. Det var økonomisk dramatisk, og kan ifølge daglig leder Mariann Bjørnelv sees i sammenheng med åpningen av konserthuset.

– Vi har måttet booke annerledes enn tidligere, ettersom konserthuset har tatt over mange av artistene som tidligere spilte hos oss, sier Bjørnelv til RA, som ikke ønsker å uttale seg om at konserthuset nå må fakturere moms på kommersielle konserter.