Kristoffer Sivertsen (Frp). Foto: Kjersti Riiber

Ønsker egne «superklasser»

Kristoffer Sivertsen (Frp) ønsker egne klasser i matematikk for de aller flinkeste elevene. Han underbygger forslaget sitt med positive resultater fra Engebråten ungdomsskole i Oslo, der alle de skarpeste matematikknivene i skuffen fikk best oppnåelig karakter.

Av: Eigil Kloster Osmundsen

I tillegg til å være leder av Stavanger Frp sitter Sivertsen i kommunalstyret for oppvekst (KO).

LES OGSÅ: Ny og bedre lærerutdanning

– Det er viktig å understreke at ikke alle elevene fra Engebråten var sekserelever fra før av, men samtlige var elever med ønske om å bli talentfulle. Stavanger Frp ønsker at det i oljebyen skal være et tilbud til ungdommene som vil bli best. Disse vil ha en hard og krevende undervisning, slik som på Engebråten skole, hvor de må jobbe med oppgaver forbi seksernivå eller eventuelt pensum fra videregående, sier Sivertsen til RA.


Realfagssatsing


Oppvekstpolitikeren – som også er utdannet jurist – synes dette forslaget rimer godt med den store satsingen på realfag i det norske skolevesenet.

LES OGSÅ: Død over «skulkeren»


– Dersom vi legger et solid grunnlag for at elevene virkelig kan få ut sitt fulle potensial, danner vi samtidig et solid fundament for framtiden til byen vår, sier Sivertsen videre.


Han påpeker at det ikke bare er de dårligste elevene som bør ha rett til tilpasset undervisning basert på den enkeltes evner.


Skeptisk til eliteklasser


Øyvind Jacobsen (Ap) forstår det slik at Sivertsens mål skal oppnås blant annet gjennom økt bruk av hjemmeundervisning ved hjelp av video, altså at talentene ikke nødvendigvis skal samles fysisk.

LES OGSÅ: Bærekraftig utvikling i fremtidens skole


– Vi er svært skeptiske til at egne eliteklasser er den beste måten å gjennomføre dette på, sier Jacobsen videre.


Han vil allikevel behandle saken seriøst dersom den blir tatt opp i oppvekststyret.


Også nestleder i oppvekststyret, Rune Askeland (V), mener forslaget fra Sivertsen byr på enkelte utfordringer.


– Det er et interessant forslag som inneholder allerede kjente elementer fra Stavanger-skolen. Det som er viktig, er at vi ikke skal ha en permanent nivådelt skole. Elever må kunne gå inn og ut av denne gruppen underveis dersom de ønsker det, sier Rune Askeland.


Askeland mener at det her må høstes erfaring fra samarbeidsprosjektet BAT (barn med akademisk talent), i selskap med Universitetet i Stavanger (UiS).


– I «Våre evnerike barn» av forskerne Skogen og Idsø ved UiS blir det pekt på at vi har en mangelfull oppfølging av disse, sier Askeland avslutningsvis.

LES OGSÅ: Styrk pedagogikken!