Ønsker å inngå ny samarbeidsplattform med Bergen

Stavanger og Bergen er enige om å samarbeide tettere. – En samarbeidsplattform som er tilpasset vår tid og våre utfordringer, sier Stavanger-ordføreren.

Det er ti år siden daværende Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland (H) og daværende Bergen-byrådsleder Monica Mæland (H) signerte en samarbeidsplattform på ti punkter mellom de to byene. 

Ordfører i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun (Ap), og partifelle og byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap), ønsker nå en omstart på samarbeidet mellom vestlandsbyene. 

– Roger og jeg har snakket sammen, og har holdt på med et arbeid siden før jul. Vi har lyst til å inngå en plattform som er tilpasset vår tid og våre utfordringer, sier Nessa Nordtun til RA. 

Ordføreren kan ikke uttale seg om hvordan samarbeidet mellom de to storbyene har vært det siste tiåret, men forteller at det ikke har vært formelle møter mellom Stavanger og Bergen siden hun selv ble politisk aktiv i 2011. 

– Det håper jeg å gjenoppta, sier ordføreren. 

– Sist enighet ble inngått i sluttfasen av en valgperiode. Nå skal den markere begynnelsen på en ny periode hvor vi forplikter oss til å jobbe for et felles mål. Hvilke mål vil bli presisert i plattformen, legger hun til. 

Nessa Nordtun sier at det vil bli en overordnet plattform, og ikke på detaljnivå. Avtalen skal vise en retning og en visjon om sterkere samhandling mellom to av de største byene i Norge. 

– Plattformen vil ligne den gamle i den forstand at den går innom de samme områdene som næring, kultur og infrastruktur. Men med tanke på innhold utover dette, er det litt tidlig å si noe. Dette er en del av helhetsbildet for den omleggingen av næringsarbeidet i regionen og kommunen, sier hun. 

– Det er viktig at Stavanger blir en sterk stemme inn mot offentlige myndigheter, og at vi ser at sammen med Bergen blir vi sterke. Det er viktig at vi blir enda sterkere mot østlandsområdet og i nordisk og internasjonal sammenheng, legger ordføreren til. 

LES OGSÅ: Gamlingen-parkering utsatt, Hillevåg-politikere skal si sitt

Mange likheter

Kari Nessa Nordtun mener at begge byene har mye av det samme næringsgrunnlaget. 

– Vi har universiteter, sterke kulturnæringer og et ønske om å løfte klima og miljø. Byene må gå foran og motivere for blant annet miljøanskaffelser i anbudskonkurranser. Stavanger kommune kjøper tjenester og varer for tre milliarder kroner i året, og Bergen kommune bruker sikkert mer. Det er derfor mange viktige grep vi kan gjøre sammen som kan gjøre oss enda mer konkurransedyktige som landsdel, sier hun. 

LES OGSÅ: Tror trønder blir minister

Tror på godt samarbeid

Ordfører Kari Nessa Nordtun mener det er viktig for Stavanger å bli bedre rigget i klimakampen, kampen mot utenforskap når forskjellene blir store, og innen verdiskaping.

– Kampen om de statlige arbeidsplassene og overføringene kan være med å løfte oss som region, og det er viktig, sier hun. 
Stavangerordføreren har troen på et godt samarbeid med Bergen. 

– Jeg har en veldig god tone og dialog med Roger, og i Bergen har de et byråd som fungerer godt. Hadde jeg ikke trodd på dette, så hadde vi ikke begynt arbeidet, sier Nessa Nordtun. 

LES OGSÅ: Mangler penger for å utvide busstilbudet i Kvernevik

Positiv

Også byrådsleder Roger Valhammer i Bergen stiller seg positiv til samarbeidsavtalen han og Kari Nessa Nordtun er blitt enige om å etablere. 

– Jeg mener det er viktig med litt sunn konkurranse, men jeg tror at et samarbeid vil gagne begge byene mer enn hva krangel vil, sier han til RA. 

– Jeg tror det kan gagne regionen dersom vi bygger en felles region i større grad enn hva vi har gjort til nå, legger Bergens byrådsleder til.