Omfattende aksjon: Politiet stoppet farlig arbeid på 19 byggeplasser

17. og 18. april gjennomførte A-krim Rogaland en omfattende kartlegging og kontroll av firmaer brukt av private utbyggere.

17. og 18. april gjennomførte A-krim Rogaland en omfattende kartlegging og kontroll av firmaer brukt av private utbyggere.

163 boliger med byggeaktivitet ble kontrollert. Det ble pålagt byggestans på grunn av farlig arbeid uten sikring 16 steder og stans på grunn av bruk av farlig utstyr 3 steder, opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Under aksjonen så man etter brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Kartleggingen viser at flere firmaer beveger seg utenfor lover og regler.

– Det store flertall av firmaene innen bygg i privatmarkedet er seriøse. Imidlertid er det en altfor stor gruppe som beveger seg i gråsonen og i det helsvarte markedet, sier Gro Ellingsen, felles talsperson for A-krim Rogaland

Fortsetter innsatsen

Under aksjonen ble det påtruffet virksomheter som er knyttet til organisert kriminalitet.

Et positivt funn er at det var langt færre avvik med HMS-kort i år enn i fjor, med en nedgang fra 45 prosent til 27 prosent. Det var også færre helt uregistrerte virksomheter som er påtruffet sammenlignet med tidligere kartleggingsaksjoner. Ellingsen forklarer at alle som utfører byggeaktiviteter skal ha HMS-kort. Hun oppfordrer forbrukerne til alltid å skrive kontrakt før arbeidet starter, og betale via bank.

– Alle tall er ikke gjennomgått og analysert, men inntrykket er at kriminaliteten i privatmarkedet i Rogaland kan være på vei ned. Samtidig er det altfor mange ulovligheter i bransjen til at vi på noen som helst måte kommer til å redusere innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, sier Ellingsen.

Ved ulike adresser kom A-krim Rogaland blant annet over:

  • Ulovlig innkvartering der tre arbeidere bodde i et privathus som var under oppussing.

  • Arbeidere som ikke er registrert i norske systemer. Opplyste at de ikke fikk lønn, men betalt i mat og husvære.

  • Uregistrerte arbeidere som drev omfattende el-arbeid i bolig under oppussing.

Foreløpige resultater viser:

Antall kontrollerte boliger med byggeaktivitet: 163

Antall arbeidere påtruffet/kontrollert: 376

Antall kontrollerte virksomheter: ca. 200

Avvik på HMS-kort: 101 personer, nærmere en tredjedel av det totale antallet kontrollerte

Byggestans pga. farlig arbeid uten sikring: 16 steder

Stans på farlig utstyr: 3 steder

Bortvisninger etter politiloven: 10

Virksomheter som ikke er mva.-registrert (kan indikere helsvart arbeid): 8

Virksomheter med manglende mva.-oppgaver: 3

En varebil inndratt

NAV jobber med flere saker knyttet til mulig trygdesvindel

Skatteetaten har identifisert flere saker med mulig skatteunndragelse

Fakta A-krim Rogaland:

 

  • Et tverretatlig samarbeid mellom fem offentlige etater har siden 2015 jobbet med å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Rogaland.
  • Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Sør-Vest politidistrikt, NAV og Kemneren i Stavanger. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.
  • Målet med samarbeidet er å avdekke arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
  • Samarbeidet har særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og transport.