Ordfører Christine Sagen Helgø har tatt initiativ til et opprop som er sendt til partilederne på Stortinget. Foto: Roy Storvik

Oljeopprop fra Christine Sagen Helgø og 14 andre ordførere

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) har tatt initiativ til et opprop for en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Av: Per Thime

15 ordførere har skrevet under på oppropet, som er sendt til lederne for partiene som er representert på Stortinget.

– Som ordførere i kommuner med høy olje- og gassrelatert virksomhet ser vi nødvendigheten av å sikre forutsigbarhet for landets viktigste industri. Det er avgjørende med tilgang til nye letearealer, og vi mener at tiden er overmoden for å gjennomføre en ny konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er en viktig sak for hele Norge og det er en sak som haster i forbindelse med arbeidet med partiprogrammene, sier Christine Sagen Helgø.

I brevet heter det blant annet at «verden trenger energi og Norge trenger en verdiskapende industri. Derfor må vi sikre forutsigbare utviklingsmuligheter for landets viktigste industri. Et avgjørende element i denne forutsigbarheten er tilgang på nye letearealer».

Vi vil aldri gå inn for en olje- og gassvirksomhet som vil sette miljø og naturressursene i fare, og det skal ikke være slik at en konsekvensutredning fører til automatisk åpning av hele eller deler av et område. Men en konsekvensutredning vil bidra til nødvendig kunnskap om virkningene blant annet på fiskeri og havbruk, fortsetter Sagen Helgø.

Flere fra Rogaland

Det er ikke bare Stavangers ordfører fra vårt distrikt som har skrevet under oppropet. Ordførerne i Sandnes, Sola, Randaberg, Strand og Egersund har også satt signatur på oppropet.

– La oss bruke denne kunnskapen til å sikre at videre Norge fortsatt kan bidra til å utvikle alle trinn i verdikjeden i den globale olje og gass virksomheten. Uten framtid for denne virksomheten vil kunnskapsgrunnlaget forvitre og Norge vil ha et dårligere grunnlag for å kunne spille en ledende rolle eksempelvis innen miljøteknologi. Det er kun gjennom en konsekvensutredning vi kan få svar på hvilken verdiskaping og utfordringer olje – og gassvirksomheten vil kunne representere i områdene som ennå ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet, heter det videre.

Her er brevet fra ordførerne:

Konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja

Verden trenger energi og Norge trenger en verdiskapende industri. Derfor må vi sikre forutsigbare utviklingsmuligheter for landets viktigste industri. Et avgjørende element i denne forutsigbarheten er tilgang på nye letearealer.

Tiden er overmoden for å gjennomføre en ny konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi krever nå at prosessen bringes et steg videre. Som ordførere i kommuner med høy olje- og gassrelatert virksomhet ønsker vi velkommen en utvikling som skal gi oss en aktiv fremtid langs hele kysten.

I havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er fiskeriressursene grunnlaget for bosetting og verdiskaping. I disse havområdene er det sannsynligvis flere områder hvor fiskeri og havbruk er så viktig at det ikke er forenelig med petroleumsvirksomhet. Vi mener at i slike områder skal fiskeri og havbruk prioriteres. En konsekvensutredning vil bidra til nødvendig kunnskap om hvor disse områdene er og hvordan disse ressursene skal forvaltes. En konsekvensutredning skal også kunne fastsette innenfor hvilke betingelser olje- og gassvirksomhet skal kunne drives, både operasjonelt og teknologisk. Det skal ikke være slik at en konsekvensutredning fører til automatisk åpning av hele eller deler av et område. Ingen må være i tvil om at vi ønsker det beste for innbyggerne i våre kommuner og langs hele norskekysten.

Vi ønsker en balansert og god utvikling som gir oss arbeidsplasser innenfor mange næringer, et ensidig næringsliv er sårbart. Vi må også erkjenne at inntektene fra olje- og gassvirksomheten har bidratt til å skape verdens beste velferdsstat. Det er ringvirkningene fra denne næringen som har lagt grunnlaget for skoler, sykehjem og alle deler av offentlig virksomhet i hele landet.

Olje- og gass industrien har gitt Norge tidenes kompetanseløft. La oss bruke denne kunnskapen til å sikre at videre Norge fortsatt kan bidra til å utvikle alle trinn i verdikjeden i den globale olje og gass virksomheten. Uten framtid for denne virksomheten vil kunnskapsgrunnlaget forvitre og Norge vil ha et dårligere grunnlag for å kunne spille en ledende rolle eksempelvis innen miljøteknologi.

Det er kun gjennom en konsekvensutredning vi kan få svar på hvilken verdiskaping og utfordringer olje – og gassvirksomheten vil kunne representere i områdene som ennå ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Det har gjennom 50 år vært en sameksistens mellom ulike næringer som har tjent Norge godt. Vi høster av rikdommene langs kysten på en ansvarlig måte. Det skal vi fortsette med.

Vi vil aldri gå inn for en olje- og gassvirksomhet som vil sette miljø og naturressursene i fare.

Olje- og gassindustrien er en næring hvor aktivitetene og de ansatte er spredd ut over hele landet. Økt aktivitet betyr flere arbeidsplasser, høyere skatteinntekter og større verdiskaping til glede for distriktene og hele landet. Vi må ikke la denne muligheten gå fra oss.