Annonse
– Det er ingenting som tilsier at en dyktig ingeniør som jobber i oljen ikke samtidig kan jobbe med designmøbler. Her ser vi et av hovedverkene innen norsk funksjonalistisk arkitektur, Villa Stenersen på Vinderen i Oslo, hvor 1930-tallets internasjonale klassikere som Le Corbusier og Alvar Aalto møter nyere norsk møbeldesign og kunst. Foto: Erik Johansen, NTB scanpix

Oljemøbler

DEBATT: Norge har de beste forutsetninger for å lykkes med endringene vi skal gjennom.

Annonse
Rogalandsavis

Av Hege H. Liadal, Rogaland Arbeiderparti

Det ligger et stort, uforløst potensial innen flere industrielle sektorer, blant annet kraftforedlende industri, design- og merkevaredrevet industri samt råvareindustrien.

Men for å hente ut dette potensialet, så må vi skape et trygt arbeidsliv. Da må vi verne arbeidstakeres rettigheter, ikke bygge dem ned.

Kreative og dyktige mennesker som vil være vår styrke i oppbyggingen av nye næringer. For det er ingenting som tilsier at en dyktig ingeniør som jobber i oljen ikke samtidig kan jobbe med designmøbler. For Norge har de beste forutsetninger for å lykkes med endringene vi skal gjennom. Hvis vi velger å benytte oss av dem. Vi er et velorganisert samfunn med sterke næringer å bygge videre på.

For å holde liv i oljebransjen er å holde liv i en innovativ motor. På IKM Haaland, en bedrift med 92 ansatte på Vigrestad i Hå kommune ser vi et perfekt eksempel på dette. En leverandørindustri tilknyttet oljenæringen som nå også er blitt en del av et møbel og designeventyr som strekker seg fra Tokyo til Times Square, New York. IKM Haaland en av Europas mest moderne bedrifter innen platebearbeiding.

Denne bedriften lager i dag deler av produktene til Sundays og Vestre møbler. Hvis kvalitetskravene i offshoreindustri og militærindustri settes sammen med design i verdensklasse, så oppstår det noe svært interessant. For hvis en leverandørindustrien kan lage kvalitetsmaskiner til oljeproduksjonen og overfører denne kunnskapen til møbler, så får en raskt et produkt av en slik kvalitet at det får internasjonal oppmerksomhet.

Dette er sannsynligvis ikke en banebrytende observasjon, men det interessante spørsmålet er om dette ville skjedd hvis vi i hadde hatt en styrt nedleggelse av oljebransjen eller gjort jobbene mer utrygge. Presset for å komme med nye innovative forretningsideer hadde selvsagt vært til stede, men hva skjer med mennesker som er nervøse for hverdagen og inntekt? Hva skjer når mennesker mister jobben? Noen vil selvsagt med å skape nye bedrifter, men de store skiftene greier vi ikke å håndtere bra hvis vi skaper et utrygt arbeidsliv.

Derfor handler dette om mer enn en styrt nedleggelse av oljebransjen eller ikke. Den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet, med høy kompetanse, små forskjeller og høy grad av tillit er avgjørende. Denne modellen er et godt grunnlag for å bygge kompetansen og endringsviljen som kreves for å lykkes i en situasjon med raske endringer.

Da er det avgjørende viktig både å la vår olje- og gassindustri i et naturlig tempo reduseres i omfang samtidig som vi verner de viktige arbeidsrettighetene og trepartssamarbeidet. Ellers vil vi rett og slett bomme på det grønne skiftet. Da kan vi ikke ha en regjering med Frp og Høyre som bygger ned vinnermodellen vår.

På Vigrestad lages det nå altså designmøbler på de samme maskinene som det lages maskiner til oljebransjen. Ikke fordi designmøbler er en ny olje, men fordi den norske modellen fungerer.
 

Annonse