KrFs Kjell Ingolf Ropstad gleder seg over at overføringene til en rekke rettshjelpstiltak styrkes.

Økt støtte til rettshjelpstiltak

Regjeringen foreslo å kutte støtten til en rekke rettshjelpstiltak i statsbudsjettet. Slik blir det ikke. I stedet styrkes overføringene.
– Vi gleder oss over å ha reddet alle rettshjelpsinstansene og styrket dem med 5 millioner kroner, sier Venstres Abid Raja og KrFs Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Samlet får de ulike rettshjelpstiltakene 55 millioner kroner i budsjettstøtte neste år. Det er 20 millioner kroner mer enn regjeringen la opp til, opplyser de to. 15 millioner gikk med til å rette opp foreslåtte kutt og 5 millioner ble altså lagt ekstra i potten, ifølge Ropstad og Raja.

Tallene ble klare da Stortingets justiskomité onsdag avga innstilling til neste års statsbudsjett.

Fri rettshjelp i Oslo, Gatejuristen, Kirkens Bymisjon, Juss-Buss, JURK og NOAS er blant organisasjonene som får støtte.

(©NTB)