Stavanger Universitetssykehus.

Oftest tvang mot psykiatriske pasienter i Stavanger

Tvang i psykisk helsevern forekommer oftest ved sykehuset i Stavanger.

Like bak følger sykehusene i Bergen og Oslo, viser en oversikt fra Helsedirektoratet.

I 2015 ble det gjort vedtak om tvangsmiddelbruk mot 10,1 prosent av pasientene i psykisk helsevern ved Stavanger universitetssjukehus. Ved Haukeland universitetssjukehus var andelen 8,8 prosent, mens 8,6 prosent av denne pasientgruppen ble underlagt tvang ved Oslo universitetssykehus, skriver NRK.

LES OGSÅ: –​ Innesperret i 9 døgn

Oversikten viser andel pasienter over 16 år i døgnbehandling med minst ett registrert tvangsvedtak i 2015. Etter loven skal tvang bare brukes når det er fare for liv og helse.

– Det er ikke godt nok å ligge så høyt som vi gjorde i 2015. Det er også grunnen til at vi har satt i gang et arbeid for å få andelen ned, sier Pål Iden, assisterende fagdirektør i Helse Vest.

Minst tvangsbruk var det ved Nordlandssykehuset der 3,1 prosent av til sammen 30 pasienter ble utsatt for tvang.