Nytt uteområde på Jåtten skole

Det blir en ekstra kjekk skolestart på Jåtten skole i år. Torsdag åpner en helt ny stor del av uteområdene.

– På Jåtten skole blir skolestarten 15. august ekstra kjekk i år, skriver Stavanger kommune i en pressemelding.
Torsdag klokken 17.00 åpner en helt ny stor del av uteområdene, som er blitt ferdig opparbeidet av kommunen i sommer.
Den nye delen av skoleområdet er omtrent 3,5 dekar og ligger sør for skolebygningene. 

– I tillegg er det et naturområde med trær og grasmark sør for det nye skoleområdet, skriver kommunen. 

Området er prosjektert av Sweco AS og opparbeidet av Stangeland Maskin AS med underentreprenører for Stavanger kommune. Fra Park og vei i kommunen har Angjerd Sunnanå fulgt opp prosjekteringsarbeidene. Jarle Vikingstad har vært byggeleder.

Anlegget har kostet omkring kr 9,5 mill.

Kommunen skriver så at skolegården skal være med på å gi trivsel for brukere og positiv identitet og særegenhet til skolen.

– Den skal være arena for gode opplevelser og møter mellom mennesker. Den skal være arena for læring og fysisk aktivitet i skoletiden og den skal også være møtested og aktivitetsområde for nærmiljøet etter skoletid, står det i pressemeldingen.